13 آبان

برگزیده شدن مقالات دانش آموختگان مهرالبرز در دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی

خواندن

309 دفعهبه گزارش معاونت پژوهش و همکاری های علمی مهرالبرز، مقالات دو نفر از دانش آموختگان مهرالبرز، آقایان نعیم پور اکبر ثابت و محمد امین جبل عاملی که تحت راهنمایی آقای دکتر احسان سقط فروش و آقای مهندس اطهاری به عنوان مشاور، پایان نامه را به اتمام رسانده اند، برای ارائه شفاهی در 2 کنفرانس مختلف پذیرفته شد، که از میان انها مقالات آقای پوراکبر ثابت با عنوان"ارزيابي بهبود پیشرفت پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)" پس از ارائه به عنوان یکی از مقالات برتر کنفرانس پذیرفته شده اند.
اطلاعات مقالات به شرح زیر می باشند:
Jabalameli, Mohammad Amin, Saghatforoush, Ehsan, Athari Nikooravan, Hamidreza. (2018)
Evaluating the need to recognize and measure the reduction of duplications in the hospital spaces reform projects using Building Information Modelling. 1st International Congress on Building Industry, 6 December 2018, Tabriz International Hall, Tabriz-Iran
ارزيابي بهبود پیشرفت پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) (1397) نعیم پوراکبر ثابت، احسان سقط فروش – دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان،‌ 13 تیر 1397 – دانشگاه خوارزمی، تهران – ايران
ارزیابی تاًثیر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در افزایش قابلیت تکنیک مهندسی ارزش (VE) در فاز ارزیابی (1397) نعیم پوراکبر ثابت، احسان سقط فروش – دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان،‌ 13 تیر 1397 – دانشگاه خوارزمی، تهران – ايران

  ضمن آرزوی موفقیت های روز افزون برای این دانش آموختگان کوشا و اساتید بزرگوار، امیدواریم شاهد تلاشهای بیشتر سایر دانشجویان و دانش آموختگان مهرالبرز در عرصه پژوهش باشیم.

 روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)