14 آبان

چاپ مقالات دانش آموختگان مهرالبرز در مجله Journal of Engineering, Project, and Production Management

خواندن

463 دفعه

 

به گزارش دفتر پژوهش و منابع یادگیری مهرالبرز، مقالات دو نفر از دانش آموخنگان و عضو کلینیک مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهرالبرز در مجله معتبر Journal of Engineering, Project, and Production Management  به چاپ رسیده است.
مقاله ارایه شده توسط سرکار خانم زهرا کهوندی و جناب آقای معهود از دانش آموختگان و عضو کلینیک مدیریت پروژه و ساخت مهرالبرز زیر نظر آقای دکتر سقط فروش تهیه و تدوین شده بود، برای چاپ در ژورنال معتبر Journal of Engineering, Project, and Production Management  مورد پذیرش واقع شده است. اطلاعات این مقاله بر روی وبسایت ژورنال قرار گرفته است که لینک آن نیز در ادامه معرفی می گردد. اطلاعات مقاله مورد پذیرش واقع شده به صورت زیر است:
Article TITLE:
Analysis of the Barriers to the Implementation of Integrated Project Delivery (IPD): A Meta-Synthesis Approach  
Journal NAME:
Journal of Engineering, Project, and Production Management  
لینک قرارگیری مقاله بر روی وبسایت ژورنال: http://www.ppml.url.tw/EPPM_Journal/volumns/accepted_papers/accepted_papers.htm

ضمن آرزوی موفقیت های روز افزون برای این دانش آموختگان کوشا و اساتید بزرگوار، امیدواریم شاهد تلاشهای بیشتر سایر دانشجویان و دانش آموختگان مهرالبرز در عرصه پژوهش باشیم.


روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)