10 آذر

دومین دوره ارزیابی درونی مهرالبرز از 24 آذر الی 1 دی ماه به صورت الکترونیکی اجرا خواهد شد

خواندن

358 دفعه

 


به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، دومین دوره ارزیابی درونی موسسه آموزش عالی مهرالبرز از 24 آذر الی 1 دیماه در قالب فعال سازی پرسشنامه الکترونیکی در پرتال آموزشی و ارسال از طریق پست الکترونیک اجرایی خواهد شد.
ارزيابي دروني پايه اي ترين مبناي فرايند تضمين كيفيت و زير بناي استقلال دانشگاه و با با هدف ارتقاء كيفيت است که می تواند به صورت جداگانه صورت گیرد.
آگاهی مدیران مؤسسه نسبت به اهداف و مسائلی که در تحقق این اهداف وجود دارد، ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام آموزشی و برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت مستمر از اهداف اصلی ارزیابی درونی در مهرالبرز می توان برشمرد.
در همین راستا موسسه آموزش عالی مهرالبرز برای نخستین بار دوره ارزیابی درونی خود را در سال 1393 برای اولین بار در دانشگاه ها و موسسات الکترونیکی کشور به همت دکتر عباس بازرگان پدر ارزیابی درونی در مهرالبرز اجرا کرد سپس سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سال 2015 با رویکرد سیستمی برای ارزشیابی سیستم‌های یادگیری الکترونیکی و از طریق روش گروه‌های کانونی، دوازده عامل برای الگوی بومی ارزشیابی کیفیت سیستم‌های به صورت بومی طراحی شد.
پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با مدیریت جناب آقای دکتر ابیلی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و متخصص حوزه ارزیابی و کیفیت و عضو کمیته کیفیت یادگیری مهرالبرز)، و آخرین تحولات صورت گرفته در این حوزه در اوایل سال 97 مدل با رویکرد سیستمی و ارزیابی موسسه ای از 12 عامل به 16 عامل و گروه ذی نفعان مورد پرسش از 6 گروه به 11 گروه افرایش یافت.
در این مدل جامعه هدف عبارتند از اعضای هیات امنا، هیات رئیسه، مدیران گروه و سرپرستان دانشکده، اعضای هیات علمی تمام وقت ، هیات علمی همکار، دستیاران فرایند یاددهی-یادگیری، دانشجویان، دانش آموختگان ، کارکنان و کارفرمایان، پیمان کاران، که امیداست با همکاری ایشان بتوانیم اطلاعات مفیدی استخراج و از نتایج آن در بهبود کیفیت موسسه بهره برد.
لازم  به ذکر است فرایند مذکور در قالب فعال سازی پرسشنامه از روز شنبه 24آذر ماه الی  شنبه 1 دیماه در پرتال آموزشی(به صورت اجباری) برای دانشجویان و دستیاران آموزشی فعال و برای سایر گروههای ذی نفع موسسه از طریق ارسال پرسشنامه به صورت لینک الکترونیکی و از طریق پست الکنرونیک صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)