15 بهمن

مهرالبرز روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است

خواندن

276 دفعه

 

"مهرالبرز روز یکشنبه ۲۱ بهمن تعطیل است"

موسسه آموزش عالی مهرالبرز روز یکشنبه (۲۱ بهمن) تعطیل خواهد بود
روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)