06 اسفند

در جلسه ای درس آموخته هایی کلیدی مهرالبرز از ممیزی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال بررسی شد

خواندن

467 دفعه


به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز دوشنبه 6 اسفند ماه 97، در جلسه ای با حضور مدیران و معاونین و نمایندگان واحدها ضمن جمع بندی فرآیند حضور مهرالبرز در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال در محل موسسه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر عبادی ریاست محترم موسسه، ضمن تشکر از تمامی همکاران موسسه و به ویژه نمایندگان واحد ها در فرایند ممیزی جایزه، به اهمیت تحول دیجیتال در مهرالبرز و نیز درس آموخته های کلیدی از ممیزی بلوغ دیجیتال متناسب با نیاز مهرالبرز پرداختند،
دکتر عبادی عنوان نمودند که رویکرد موسسه از ابتدا ایجاد تحول دیجیتال در سازمان بوده است نه صرفا دریاف جایزه ملی تحول دیجیتال؛ ایشان تحول دیجیتال را در موسسه محدود به معاونت فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی نمی دانند بلکه شامل تمامی واحدها و فرایندهای سازمان عنوان کردند و در انتها عنوان کردند که "تحول دیجیتال برای ما که یک دانشگاه الکترونیکی هستیم یک الزام است نه صرفا یک انتخاب"
سپس جناب آقای مهندس حسینی اخگر به ارائه گزارش روند دریافت جایزه تحول دیجیتال پرداختند، در ادامه جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی از برنامه های آتی موسسه در راستای توسعه تحول دیجیتال گفتند.
ایشان بیان کردند که از این پس برنامه ریزی تحول دیجیتال در موسسه با کمک کمیته تحول دیجیتال در موسسه اجرا خواهد شد و ایجاد توازن بین استراتژی ها و اجرای اقدامات در سازمان جز اولویت های اصلی موسسه قرار خواهد گرفت.
در انتهای جلسه نیز از همکاران حاضر در فرایند ممیزی سومین دوره جایزه تحول دیجیتال تقدیر و قدردانی شد.
لازم به ذکر است موسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان تنها نهاد آموزشی و دانشگاهی در سومین دوره جایزه تحول دیجیتال و شب تحول دیجیتال ایران،  موفق به دریافت لوح تقدیر اهتمام در محور زبدگی دیجیتالی و همچنین تندیس برنزین رهبری دیجیتالی توسط جناب آقای دکتر عبادی گردید.

مشاهده عکس های حضور مهرالبرز در مراسم شب تحول دیجیتال ایران

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)