25 اسفند

جوانترین دانشجوی مهر البرز دبیر انجمن علمی کارآفرینی شد

خواندن

397 دفعه

 

 

به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز،نخستین جلسه انجمن علمی کارآفرینی با دستور کار انتخاب دبیر و برنامه ریزی زمان با قی مانده از ترم دوم در روز سه شنبه 22 ام اسفندماه در ساعت 17 در محل موسسه آموزش عالی مهرالبرز برگزار شد.
در ابتدای این نشست با تشریح ادامه برنامه کارآفرین شو نقد و بررسی این برنامه صورت گرفت، در ادامه با شرکت دانشجویان عضو امیر اسماعیل زاده ازاد به عنوان دبیر انجمن انتخاب گردید.
پیشنهادات انجام شده شامل وبینارهای تعاملی با کارآفرینان، تبلیغ فعالیت ها در سایر دانشگاه ها، برگزاری جلسات با سایر نهادهای دانشجویی، پخش فیلم های داستانی مرتبط با کارآفرینی و... بود.
همچنین تعامل با دانشجویانی که در حال شرکت در درس های با موضوعات نزدیک هستند و عضویابی فعال از بین آنان از جمله دیگر پیشنهادات بود.
برگزاری با فاصله زمانی نسبتاً زیاد رویدادهای کارآفرین شو نیز از جمله انتقادات مطرح شده بود.
در ادامه مقرر گردید پیشنهادات و برنامه ها برای جلسه بعد توسط دبیر منتخب مدون و به رای اعضا گذاشته شود.در پایان نحوه مشارکت اعضای انجمن در برنامه های اجرایی و پژوهشی کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)