17 فروردين

سال نو، حال نو

خواندن

369 دفعه

 

همه ی ما دوست داریم پیشرفت کنیم. همه ی ما دوست داریم که بعضی چیزها را در زندگیمان تغییر دهیم و همه ی ما به دنبال زندگیهای با کیفیتتری هستیم. در سر هر کدام از ما چندین و چند هدف و برنامه برای آینده وجود دارد که راستش را بخواهید، گاهی تا سالهای سال فقط سر جای اولشان، توی سرمان، میمانند و گاهی هم به مرور زمان اهمیتشان را برایمان از دست میدهند و نتیجتا از یاد میبریمشان. دیگر حتی هدف گذاری برای سال نو و پشت بندش از یاد بردن هدفهایمان هم برایمان عادی شده.


-هدف گذاری برای سال نو: بررسی سال گذشته
بررسی سال گذشته، این که چه کارهایی کردهایم و چه کارهایی باید انجام میدادهایم که ندادهایم، با وجود این که میتواند ناامید کننده به نظر برسد اما مهم است. لازم نیست کار خاصی بکنید، فقط بنشینید و برای نیم ساعت که شده به سال گذشته تان فکر کنید. گذشته را چه دوست بداریم چه نه، مقدمه ی سال نو است.
-هدف گذاری برای سال نو: بنویسید
قبل از هرکاری یک دفترچه و یک قلم بردارید و بگذارید کنار دستتان. باید بنویسید. نوشتن گام اول برای جدی بودن دربارهی هدفهایمان است. اگر واقعا میخواهید به هدفی برسید باید آن را روی کاغذ بیاوردید و برنامهی رسیدن به آن را با نوشتن طرح بریزید.
نوشتن کار سختی نیست. قرار نیست کسی نوشتههای شما را بخواند، بنابراین وسواس به خرج ندهید، فقط جوری بنویسید که بتوانید نوشته ها را مرور کنید و درصورت نیاز تغییر داده یا تکمیل کنید.

-هدف گذاری برای سال نو: تصور کنید
خودتان را در انتهای امسال تصور کنید. به این فکر کنید که میخواهید سال بعد همین موقع، سالی را که پشت سر گذاشتهاید چگونه توصیف کنید؟ چه چیزهایی را کسب کردهاید؟ چه چیزهایی را کنار گذاشتهاید؟ حال روحی و جسمیتان چگونه است؟ روابطتان؟ همین که شروع به خیال پردازی بکنید، پازلتان کم کم شروع به تکمیل شدن خواهد کرد. این تصویر کلی نشان میدهد که عمدهی اهداف و فعالیتهای شما در امسال باید چه چیزهایی باشند. حین خیال بافی یادداشت بردارید و برای چند دقیقه یادداشتها را مرور کنید.

-هدف گذاری برای سال نو: دسته بندی کنید، چارچوب درست کنید
کمی جلوتر با یک چارچوب و دسته‌بندی کلی برای هدف گذاری برای سال نو آشنا خواهید شد. اما قبل از این که به آن بپردازیم، توصیه میکنم خودتان سعی کنید یادداشتهایی که برداشتهاید را، به عنوان مجموعه اهداف اولیه و خامتان دسته بندی کنید. دلیل این امر این است که بسته به اولویتهای فردی، ممکن است دستهبندیهای هر فردی با فرد دیگری متفاوت باشد.

دسته بندیها کمک میکنند بتوانید اهداف را به هم ربط دهید، به شکل منسجمتری به آنها فکر کنید و اهدافی که فراموش کردهاید را هم در برنامه بگنجانید.
البته باید یادتان باشد که قرار نیست یک لیست ۱۰۰ موردی از اهداف سال نو بنویسید و انتظار داشته باشید به همه ی آنها هم به موقع و به بهترین شکل ممکن برسید. نکتهی مهم این است که با خودتان صادق باشید و با مرور لیست اولیهتان تعداد اهداف را به حد توان خود برسانید. یادتان نرود که دست یابی به ۵ هدف مهم نه تنها حس بسیار بهتری در شما نسبت به زمانی که به هیچ یک از ۱۰۰ هدفتان نرسیدهاید ایجاد خواهد کرد، بلکه به شکل موثری کیفیت زندگیتان را هم تغییر خواهد داد.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)