22 مرداد

هشتمین کمپ برنامه ریزی راهبردی مهرالبرز برگزار شد

خواندن

431 دفعه

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی، براساس برنامه هر ساله، هشتمین کمپ برنامه ریزی راهبردی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 از ساعت 7:15 لغایت 14 بعدازظهر درمحل اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی، مشاوران، معاونین، مدیران و کارشناسان مهرالبرز به هدف ایجاد تعامل و هم فکری بین مدیران، مشاوران و کارشناسان جهت تدوین یک برنامه عملیاتی کارآمد دوره یک ساله ( 98/6/1  لغایت 99/5/31 ) درجهت تحقق شاخص های استراتژیک موسسه تشکیل شد.
برنامه کمپ پس از صرف صبحانه در محل اردوگاه با شروع برنامه افتتاحیه با سخنرانی ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر رحیم عبادی درخصوص ضرورت و جایگاه برنامه ریزی راهبردی موسسه آغاز شد.

در ادامه مدیریت محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی به عنوان مسئول برگزاری کمپ استراتژیک برنامه کمپ استراتژیک را اعلام داشتند و اسامی کار گروه را قرائت کردند.
کارگروه های هشتمین کمپ استراتژیک به هشت کار گروه به شرح ذیل تقسیم بندی شدند.
کار گروه اول: مدیران گروه + سرپرستان دانشکده ها + ریاست موسسه
کارگروه دوم: معاونت آموزش
کارگروه سوم: معاونت دانشجویی فرهنگی + روابط عمومی + کانون دانش آموختگان
کارگروه چهارم: معاونت مالی و منابع انسانی
کارگروه پنجم: معاونت فنی و کمیته تحول دیجیتال
کارگروه ششم: دفتر همکاری های دانشگاه با صنعت ودوره های آزاد
کارگروه هفتم: معاونت پژوهش 
کارگروه هشتم: دفتر برنامه ریزی + کرسی یونسکو

پس از مراسم افتتاحیه نشست اول همراه با تشکیل کار گروه ها به هدف مشارکت کارکنان ومعاونت ها درتدوین واصلاح برنامه عملیاتی سال99-1398 و تعیین همکاری­ ها، نیازمندی ها، تعاملات و انتظارات چالش ها از سایر واحدها در جهت اجرای موفق برنامه عملیاتی آغاز شد.
همچنین تشکیل جلسه کار گروه یک با موضوع تبدیل موسسه به دانشگاه و بررسی جوانب و مراحل آن با ریاست جناب آقای دکتر عبادی تشکیل شد.
پس از پایان نشست اول و جلسات کار گروه ها و استراحت اجرای برنامه بازی تیمی توسط منابع انسانی، نشست دوم ( نشست عمومی ) با هدف ارائه اقداماتی که نیاز به تعامل و همکاری با واحدهای دیگر دارند وسپس تعامل و هم فکری اعضاء نشست تشکیل شد که هریک از مدیران کارگروه ها در مدت زمان برنامه ریزی شده ای، مواردی از برنامه عملیاتی واحد خود و انجام هم فکری با اعضا نشست مطالبی را ارائه دادند.
سپس در مراسم اختتامیه جناب آقای دکتر رضوانی مدیربرنامه ریزی و نظارت راهبردی به بیان گزارشی مختصر از اجرای برنامه عملیاتی دوره قبل واحدها پرداختند و به  تشکر و قدردانی از معاونت ها و ارائه نقاط قوت تمام واحدها در اجرای برنامه های عملیاتی پرداختند و در نهایت پس از صرف نهار جلسه پایان یافت.

لازم به ذکر است مهرالبرز در سال 1398 برنامه های خود را در 22 استراتژی دنبال خواهد کرد، و استراتژی های "توسعه فعالیت های کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو ایران" و "بهبود تحول دیجیتال مهرالبرز در راستای دانشگاه دیجیتال" به جمع استراتژی ها اضافه شده است تا در راستای تحقق چشم انداز موسسه تا 1400 در حوزه تبدیل مهرالبرز به قطب یادگیری الکترونیکی کشور گامی محکم تر از پیش بردارد.
"توسعه مستمر کیفیت خدمات موسسه"، "توسعه موسسه به عنوان سازمان یادگیرنده"، "توسعه ظرفیت کسب و کار در دو سطح ملی و بین المللی در موسسه و تبدیل موسسه به قطب یادگیری الکترونیکی کشور" از جمله حوزه های استراتژیکی مهرالبرز در سال 1398 است.
 

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)