08 اسفند

دانشگاه مجازی تعطیل بردار نیست؛ اعلام آمادگی مهرالبرز برای ارائه تجربیات و خدمات فنی الکترونیکی به سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

خواندن

105 دفعه

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)