08 فروردين

عزم جدی وزارت علوم برای جایگزینی آموزش مجازی دردانشگاه ها به جای تعطیلی برنامه آموزشی دانشجویان

خواندن

140 دفعه

 

 
براساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم دانشگاه های ملزم گردیدند ضمن جلوگیری ازتعطیلی برنامه های آموزشی دانشجویان به سه طریق نسبت به روش های جایگزین آموزش حضوری اقدام نمایند:
 
روش اول : دانشگاه هایی که اززیرساخت مناسب برای ارائه خدمات به دانشجویان برخوردارند کلیه برنامه آموزشی خود را به صورت مجازی ارائه نمایند.
 
روش دوم : دانشگاه هایی که ازیرساخت کافی برخوردارنیستند ازسایردانشگاه های همچون دانشگاه تهران، شهیدبهشتی، مهرالبرز وایرانیان ازطریق سرویس بهره مند گردند.
 
روش سوم : دانشگاه ها می توانند به صورت میهمان از سایر دانشگاه های دولتی وموسسات غیردولتی خدمات خود را به صورت مجازی به دانشجویان ارائه نمایند.
 
تفصیل این دستورالعمل درابلاغیه های پیوست آمده است .
 
 
 

مشاهده نامه ابلاغیه کارگروه توسعه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم

 

مشاهده توصیه های کارگروه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی

 

مشاهده ابلاغیه تسهیل تعاملات دانشگاهی و امکان میهمانی دانشجویان در دوره های کامل آموزش الکترونیکی

 
 
روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)