07 ارديبهشت

اخذ گواهی از سامانه همانند جوی ایرانداک، جهت اخذ مجوز دفاع الزامی شد

خواندن

225 دفعه

 

 

معاونت پژوهش و همکاری های علمی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز به اطلاع می رساند، مطابق مصوبه مورخ 27 اسفند 97 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(مورد پیوست)، در خصوص ضرورت اجرایی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31 مرداد 96 مجلس شورای اسلامی، کلیه دانشجویان پژوهش محور مکلفند جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه، با ثبت پایان نامه در سامانه همانندجوی ایرانداک گواهی اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات اخذ نمایند. درصد قابل قبول همانندجویی براي دفاع دانشجو 30 درصد تعیین می شود و در صورتی که نتیجه همانندجویی بیشتر از 30 درصد باشد دانشجو موظف است تحت راهنمایی استاد راهنما رساله را تصحیح و همانندي را رفع نماید. بدیهی است پس از رفع همانندي باید مجددا همانندجویی توسط دانشجو انجام و گواهی سامانه همانندجویی به واحد آموزش ارائه شود.

 

 

 

معاونت پژوهش و همکاری های علمی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)