عنوان فعاليت زمان
دومین کلاس حضوری 30 , 31 فروردین
هفته مطالعه آزاد 5 الی 11 اردیبهشت
سومین کلاس حضوری 10 و 11 خرداد
پایان نیمسال دوم 22 خرداد
هفته ارزشیابی 23 الی 29 خرداد
امتحانات پایانی نیمسال دوم 14،15،
21،22،29 تیرماه

لینک دانلود تقویم آموزشی سال نحصیلی 98-1397

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)