عنوان فعاليت زمان
ثبت نام نیمسال اول دانشجویان درحال تحصیل 2 تا 7 شهریور
پیش معارفه پذیرفته شدگان 98 - ارشد 23 شهریور
ثبت نام الکترونیکی دانشجویان ورودی 98-ارشد 24 تا 26 شهریور
شروع نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 3 مهر
کلاس حضوری دانشجویان درحال تحصیل -ارشد 4 مهر
معارفه و ثبت نام حضوری کلیه دانشجویان ورودی 98 4 مهر
کلاس حضوری کلیه دانشجویان ورودی 98 5 مهر
حذف و اضافه نیمسال اول 22 و 23 مهر
دومین کلاس حضوری دانشجویان 23 و 24 آبان
سومین کلاس حضوری دانشجویان 5 و 6 دی
پایان نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 10 دی
امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 3 تا 11 بهمن 

لینک دانلود تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 مقطع کارشناسی ارشد

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)