مالی گرایش بانکداری

اشنا سازی دانشجویان با مسایل مالی

  • اشنایی با مسایل و فعالیتهای بانکها، بیمه ها و لیزینگها در کشور
  • مهارت یابی در مدیربت علمی ریسکها در نطام بانکی
  • اشنایی با نهادهای مالی جدید در کشور نطیر موسسات تامین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری و نهادهای مالی و بانکی بین المللی

کاربرد رشته:

  • این رشته در موسسات مالی ، سازمانها و شرکتها به ویژه انواع نهادهای مالی مانند بانکها، بیمه ها شرکتهای سرملیه گداری و صندوقهای سرمایه گذاری کاربرد دارد

امتیازات خاص رشته

  • نو و جدید بودن ان
  • بازار کار بسیار خوب
  • کاربردی و عینی بودن آن
  • گستردگی سازمانها و نهادهای نیازمند متخصصان این رشته

 

 


 

به زودي در دسترس خواهد بود

آینده شغلی

فیلم مصاحبه با دانشجویان به زودي در دسترس خواهد بود

بزودی

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)