خدایار ابیلی” src=

خدایار ابیلی

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: آموزش و پرورش - تدریس بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه میشیگان امریکا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
امیر مانیان” src=

امیر مانیان

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عباس منوریان” src=

عباس منوریان

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: مدیریت دولتی و خط مشی گذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه فلیندرز استرالیا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی محقر” src=

علی محقر

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرامرز قراملکی” src=

فرامرز قراملکی

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: فلسفه
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مسعود حیدری” src=

مسعود حیدری

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: توسعه اقتصادی
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا
هيئت علمي وابسته از: سازمان مدیریت صنعتی
دکتر عزت الله عباسیان” src=

دکتر عزت الله عباسیان

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: اقتصاد عمومی
محل اخذ مدرك: دانشگاه اکستر انگلستان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه بوعلی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر وحید ناصحی فر” src=

دکتر وحید ناصحی فر

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني گرایش بازاریابی
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رحیم محترم” src=

رحیم محترم

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازاریابی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رضا تهرانی” src=

رضا تهرانی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی کرمانشاه” src=

علی کرمانشاه

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: استراتژی سیستمهای اطلاع رسانی
محل اخذ مدرك: انگلستان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه صنعتی شریف
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عماد فرازمند” src=

عماد فرازمند

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك:
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرناد نصیرزاده” src=

فرناد نصیرزاده

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: پیام نور تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
لعیا الفت” src=

لعیا الفت

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محسن نظری” src=

محسن نظری

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: اقتصاد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد ابویی اردکان” src=

محمد ابویی اردکان

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد آقایی” src=

محمد آقایی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت حسابداری و مالی
محل اخذ مدرك:
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تربیت مدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد تقي تقوی فرد” src=

محمد تقي تقوی فرد

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: USA-Wichita State University
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد رضا تقی زاده” src=

محمد رضا تقی زاده

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدحسن مرادی” src=

محمدحسن مرادی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي برق-کنترل صنعتي
محل اخذ مدرك: انگلستان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه همدان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدحسن میزرامحمدی” src=

محمدحسن میزرامحمدی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: فلسفه تعلیم و تربیت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شاهد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدعلی شاه حسینی” src=

محمدعلی شاه حسینی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت سیاستگذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مصطفی زندیه” src=

مصطفی زندیه

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي اميركبير
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهدی شامی زنجانی” src=

مهدی شامی زنجانی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نسترن حاجی حیدری” src=

نسترن حاجی حیدری

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت سیستم ها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ابوذر عرب سرخی” src=

ابوذر عرب سرخی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعا ت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احد زارع رواسان” src=

احد زارع رواسان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبائی
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان اشتهاردیان” src=

احسان اشتهاردیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تربیت مدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان سقط فروش” src=

احسان سقط فروش

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احمد جعفرزاده افشاری” src=

احمد جعفرزاده افشاری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شمال
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
امیر اخلاصی” src=

امیر اخلاصی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت بازاريابي
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
امیر خانلری” src=

امیر خانلری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت -بازاريابي
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
امین عمید” src=

امین عمید

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي اميركبير
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آرمین منیرعباسی” src=

آرمین منیرعباسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه پیام نور
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پورحسین اکبریه” src=

پورحسین اکبریه

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: حسابداري
محل اخذ مدرك: امریکا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه صنعتی شریف
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تقی عبادی” src=

تقی عبادی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: ژئو تکنیک زیست محیطی
محل اخذ مدرك: کنکوردیا /مونترال کانادا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جبار باباشاهی” src=

جبار باباشاهی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت
محل اخذ مدرك: تربیت مدرس
هيئت علمي وابسته از: پردیس دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حامد سلیمانی” src=

حامد سلیمانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي اميركبير
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حسین طوسی” src=

حسین طوسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه امیرکبیر
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حسین نوروزی” src=

حسین نوروزی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حمیدرضا رضوانی” src=

حمیدرضا رضوانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبائی
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حمیدرضا عباسیان جهرمی” src=

حمیدرضا عباسیان جهرمی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی عمران / مدیریت و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خواجه نصیرطوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حنان عموزاد” src=

حنان عموزاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
داوودرضا عرب” src=

داوودرضا عرب

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- منابع آب
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی شریف
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر احمد جعفرزاده افشاری” src=

دکتر احمد جعفرزاده افشاری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شمال
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر ارش تحریری” src=

دکتر ارش تحریری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: حسابداری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر رسول سجاد” src=

دکتر رسول سجاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: امور مالی (مدلسازی)
محل اخذ مدرك:
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علم و فرهنگ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر رضا عیوضلو” src=

دکتر رضا عیوضلو

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر سروش قاضی نوری” src=

دکتر سروش قاضی نوری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت توليد و عمليات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبائي
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبائي
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر مهدی معدنچی زاج” src=

دکتر مهدی معدنچی زاج

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني گرایش مالی
محل اخذ مدرك: دانشگاه ازاد
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه ازاد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دنیا رحمانی” src=

دنیا رحمانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رحیم عبادی” src=

رحیم عبادی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه فرهنگیان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رضا رمضانیان” src=

رضا رمضانیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رضا یوسفی زنوز” src=

رضا یوسفی زنوز

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت - تحقیق در عملیات
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سعید روحانی” src=

سعید روحانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سعید شهبازی” src=

سعید شهبازی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
محل اخذ مدرك: دانشگاه ملبورن استرالیا
هيئت علمي وابسته از: هیات علمی نمی باشد
سید محمدرضا ناصرزاده” src=

سید محمدرضا ناصرزاده

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: Concordia University
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سیدحسین حسینی نورزاد” src=

سیدحسین حسینی نورزاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه درکسل فیلادلفیا، پنسیلوانیا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سیدرسول سجاد” src=

سیدرسول سجاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مالی مدلسازی
محل اخذ مدرك: UK-Essex University
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علم و فرهنگ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
طاها منصوری” src=

طاها منصوری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی پیران نژاد” src=

علی پیران نژاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت رفتار سازمانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی حاج آقا بزرگی” src=

علی حاج آقا بزرگی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا جهانی” src=

علیرضا جهانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: علوم کامپیوتر
محل اخذ مدرك: دانشگاه پوترا مالزی
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا قنادان” src=

علیرضا قنادان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
هيئت علمي وابسته از: هیات علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فاطمه نارنجی ثانی” src=

فاطمه نارنجی ثانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فتاح میکائیلی” src=

فتاح میکائیلی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: آمار
محل اخذ مدرك: ژاپن
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرناز امین صالحی” src=

فرناز امین صالحی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کاوه خلیلی دامغانی” src=

کاوه خلیلی دامغانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مجید بهزادیان” src=

مجید بهزادیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مجید پرچمی جلال” src=

مجید پرچمی جلال

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران-مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد اسفیدانی” src=

محمد اسفیدانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد جعفری فشارکی” src=

محمد جعفری فشارکی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه سالفورد منچستر
هيئت علمي وابسته از: -
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد کاظمی فرد” src=

محمد کاظمی فرد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي کامپيوتر -نرم افزار
محل اخذ مدرك: دانشگاه اصفهان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه رازی کرمانشاه
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدصالح ترکستانی” src=

محمدصالح ترکستانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني-گرايش مديريت بازرگاني
محل اخذ مدرك: دانشگاه اصفهان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدمهدی سالاری راد” src=

محمدمهدی سالاری راد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: هیدرو متالوژی و محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه هوکائیدو
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مسعود کیماسی” src=

مسعود کیماسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: سیاستگذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهدی شیرمحمدی” src=

مهدی شیرمحمدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهرداد استیری” src=

مهرداد استیری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت منابع انسانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ناصر جمشیدی” src=

ناصر جمشیدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: مدعو دانشگاه امیر کبیر/شرکت ملی صنایع پتروشیمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نیما مختارزاده گروسی” src=

نیما مختارزاده گروسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وحید شاه حسینی” src=

وحید شاه حسینی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
یوسف رشیدی” src=

یوسف رشیدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی شیمی
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احد نظری” src=

احد نظری

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: لیذر-انگلستان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جلال رضایی نور” src=

جلال رضایی نور

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: صنایع/ مدیریت سیستمها و بهره وری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه قم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احسان فرصت کار” src=

احسان فرصت کار

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: هیئت علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محسن تدین” src=

محسن تدین

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسي عمران-سازه
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه بوعلی همدان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدعلی کاشف” src=

محمدعلی کاشف

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: هیئت علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهندس محمد امین زارع” src=

مهندس محمد امین زارع

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي وابسته از: هیات علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدرضا خرازی” src=

محمدرضا خرازی

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدمهدی فرشچیان” src=

محمدمهدی فرشچیان

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: هیئت علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهرداد نیکنام” src=

مهرداد نیکنام

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
محل اخذ مدرك: Marquette University ایالات متحده آمریکا
هيئت علمي وابسته از: هیئت علمی نمی باشد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)