خدایار ابیلی

خدایار ابیلی

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: آموزش و پرورش - تدریس بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه میشیگان امریکا
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مسعود حیدری

مسعود حیدری

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: توسعه اقتصادی
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا
هيئت علمي همکار از: سازمان مدیریت صنعتی
عباس منوریان

عباس منوریان

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: مدیریت دولتی و خط مشی گذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه فلیندرز استرالیا
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 فرامرز قراملکی

فرامرز قراملکی

مرتبه علمي:استاد
رشته تحصيلي:  فلسفه
محل اخذ مدرك:دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 علی محقر

علی محقر

مرتبه علمي: استاد
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 لعیا الفت

لعیا الفت

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد تقي تقوی فرد

محمد تقي تقوی فرد

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: USA-Wichita State University
هيئت علمي همکار از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 علی کرمانشاه

علی کرمانشاه

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: استراتژی سیستمهای اطلاع رسانی
محل اخذ مدرك: انگلستان
هيئت علمي همکار از: دانشگاه صنعتی شریف
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مصطفی زندیه

مصطفی زندیه

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي اميركبير
هيئت علمي همکار از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 فرناد نصیرزاده

فرناد نصیرزاده

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: پیام نور تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 تقی عبادی

تقی عبادی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: ژئو تکنیک زیست محیطی
محل اخذ مدرك: کنکوردیا /مونترال کانادا
هيئت علمي همکار از: دانشگاه امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محسن نظری

محسن نظری

مرتبه علمي:  دانشیار
رشته تحصيلي: اقتصاد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 احد نظری

احد نظری

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: لیذر-انگلستان
هيئت علمي همکار از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 رضا تهرانی

رضا تهرانی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمدحسین مرادی

محمدحسن مرادی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مهندسي برق-کنترل صنعتي
محل اخذ مدرك: انگلستان
هيئت علمي همکار از: دانشگاه همدان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد اسفیدانی

محمد اسفیدانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
 احسان اشتهاردیان

احسان اشتهاردیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تربیت مدرس

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 نیما مختارزاده گروسی

نیما مختارزاده گروسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 امیر اخلاصی

امیر اخلاصی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت بازاريابي
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
پورحسین اکبریه

پورحسین اکبریه

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: حسابداري
محل اخذ مدرك: امریکا
هيئت علمي همکار از: دانشگاه صنعتی شریف
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 فرناز امین صالحی

فرناز امین صالحی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي موظف : موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 جبار باباشاهی

جبار باباشاهی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت
محل اخذ مدرك: تربیت مدرس
هيئت علمي  همکار از: پردیس دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مجید بهزادیان

مجید بهزادیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك:  دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي موظ : موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران-مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
 محسن تدین

محسن تدین

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسي عمران-سازه
محل اخذ مدرك:  دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه بوعلی همدان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمدصالح ترکستانی

محمدصالح ترکستانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني-گرايش مديريت بازرگاني
محل اخذ مدرك: دانشگاه اصفهان
هيئت علمي همکار از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 احمد جعفرزاده افشاری

احمد جعفرزاده افشاری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك:   دانشگاه تربیت مدرس
هيئت علمي همکار از: دانشگاه شمال
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد جعفری فشارکی

محمد جعفری فشارکی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه سالفورد منچستر
هيئت علمي همکار از: -
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 ناصر جمشیدی

ناصر جمشیدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از:مدعو دانشگاه امیر کبیر/شرکت ملی صنایع پتروشیمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 علیرضا جهانی

علیرضا جهانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: علوم کامپیوتر
محل اخذ مدرك: دانشگاه پوترا مالزی
هيئت علمي موظف: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 علی حاج آقا بزرگی

علی حاج آقا بزرگی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 امیر خانلری

امیر خانلری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت -بازاريابي
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 کاوه خلیلی دامغانی

کاوه خلیلی دامغانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
هيئت علمي همکار از: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمدرضا خرازی

محمدرضا خرازی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: جورج واشنگتن امریکا
هيئت علمي همکار از: -
 دنیا رحمانی

دنیا رحمانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 جلال رضایی نور

جلال رضایی نور

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: صنایع/ مدیریت سیستمها و بهره وری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه قم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 حمیدرضا رضوانی

حمیدرضا رضوانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبائی
هيئت علمي موظف : موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 یوسف رشیدی

یوسف رشیدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی شیمی
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هيئت علمي همکار از : دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 رضا رمضانیان

رضا رمضانیان

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك:  دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 سعید روحانی

سعید روحانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد امین زارع

مهندس محمد امین زارع

مرتبه علمي: -
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي همکار از: -
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمدمهدی سالاری راد

محمدمهدی سالاری راد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: هیدرو متالوژی و محیط زیست
محل اخذ مدرك: دانشگاه هوکائیدو
هيئت علمي همکار از: دانشگاه امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 سیدرسول سجاد

سیدرسول سجاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مالی مدلسازی
محل اخذ مدرك: UK-Essex University
هيئت علمي وابستهدانشگاه علم و فرهنگ
 احسان سقط فروش

احسان سقط فروش

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی کوئینزلند استرالیا
هيئت علمي موظف : موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: مدیریت سیاستگذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مهدی شیرمحمدی

مهدی شیرمحمدی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت سيستمها
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 حسین طوسی

حسین طوسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- مدیریت ساخت
محل اخذ مدرك:   دانشگاه امیرکبیر
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 رحیم عبادی

رحیم عبادی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه فرهنگیان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 حمیدرضا عباسیان جهرمی

حمیدرضا عباسیان جهرمی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی عمران / مدیریت و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هيئت علمي همکار از:  دانشگاه خواجه نصیرطوسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 داوودرضا عرب

داوودرضا عرب

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- منابع آب
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی شریف
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 ابوذر عرب سرخی

ابوذر عرب سرخی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعا ت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 حنان عموزاد

حنان عموزاد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
محل اخذ مدرك:  دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 امین عمید

امین عمید

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتي اميركبير
هيئت علمي همکار از: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 سید سروش قاضی نوری

سید سروش قاضی نوری

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت تولید
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي همکار از: دانشگاه علامه طباطبایی
 محمدعلی کاظمی فر

محمد کاظمی فرد

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي کامپيوتر -نرم افزار
محل اخذ مدرك: دانشگاه اصفهان
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه رازی کرمانشاه
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مسعود کیماسی

مسعود کیماسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: سیاستگذاری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 طاها منصوری

طاها منصوری

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك:  دانشگاه علامه طباطبایی
هيئت علمي همکار از: -
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آرمین منیرعباسی

آرمین منیرعباسی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
هيئت علمي همکار از: دانشگاه پیام نور
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمدحسن میرزا محمدی

محمدحسن میزرامحمدی

مرتبه علمي: دانشیار
رشته تحصيلي: فلسفه تعلیم و تربیت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه شاهد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 فتاح میکائیلی

فتاح میکائیلی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: آمار
محل اخذ مدرك: ژاپن
هيئت علمي همکار از: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 سید محمدرضا ناصرزاده

سید محمدرضا ناصرزاده

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مديريت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار از: Concordia University
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 رضا یوسفی زنوز

رضا یوسفی زنوز

مرتبه علمي: استادیار
رشته تحصيلي: مدیریت - تحقیق در عملیات
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي وابسته از: دانشگاه خوارزمی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 احسان فرصت کار

احسان فرصت کار

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکاراز:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
احد زارع رواسان

احد زارع رواسان

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: دانشجوی ی-مدیریت فناوری اطلاعات
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبائی
هيئت علمي موظف : موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهندس محمدعلی کاشف

مهندس محمدعلی کاشف

مرتبه علمي: مربی
رشته تحصيلي: مهندسي عمران
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
هيئت علمي همکار
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)