مجموعه واژه های رایاد(یادگیری الکترونیکی) (کد: 88001270109)

رتبه بندی:

این مجموعه حاصل تلاش و کوشش جمعی از صاحب نظران حوزه رایادگیری و کارشناسان آشنا با زبان شیرینی فارسی است که در آن برخی از اصطلاحات تخصصی حوزه رایاد در قالب واژگان شیرین فارسی بیان شده و به تصویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده است. انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) بنا بر رسالت خود در ترویج علم و  ترغیب پژوهشگران گرانقدر کشورمان به استفاده از واژه های فارسی مناسب به جای اصطلاحات تخصصی بیگانه در حوزه رایاد، این مجموعه را جمع آوری و به زیور طبع آراسته است.
امید است با استفاده از واژگان فارسی مناسب به  جای اصطلاحات بیگانه مترادف آن، ضمن افزودن بر زیبایی نوشتار خود در همگانی کردن این دانش در کشور بکوشیم.
کارگروه واژه گزینی برون پذیر یادگیری الکترونیکی در اسفند ماه سال 1389 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تشکیل و  تاکنون 21 جلسه برگزار شده است. در این مدت 90 واژه به تصویب نهایی رسیده است که در این مجموعه با همکاری موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز منتشر گردیده است.

قیمت: 50,000 ریال
9 % به اضافه مالیات به اضافه حمل و نقل
مقدار:
نظرات
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491