یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل (کد: 88001270108)

رتبه بندی:

بنیان های نظری یادگیری الکترونیکی چیست؟ بررسی دیدگاه های مکاتب تعلیم و تربیتی و نظریه مطلوب در یادگیری الکترونیکی کدام است؟ زنجیره ارزشی یادگیری الکترونیکی چگونه است؟ توسعه زیرساخت برای یادگیری الکترونیکی، ویژگی های رسانه ها و فناوری های یادگیری الکترونیکی، ابعاد در تعامل در یادگیری الکترونیکی، نحوه ایجاد و گسترش دوره های الکترونیکی، مهارت های گروهی و اجرایی پروژه های گروهی الکترونیکی و دهها عناوین دیگر مهمترین سرفصل های مباحث این کتاب است.
این کتاب حاصل، مطالعات، تحقیقات و تجارب اساتیدی است که سالیان متمادی با تدریس و تجربه در یکی از دانشگاه های الکترونیکی موفق جهان دانشگاه آتاباسکاه به طراحی و اجرای دوره های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی اهتمام ورزیده اند و نکات و اطلاعات، سرفصل ها و محتوا و تجارب ارزشمندی را برای اساتید، دانشجویان و مسئولان دانشگاه های الکترونیکی جمع آوری و ارائه نموده اند. خواندن این کتاب را به همه علاقمندان توسعه یادگیری الکترونیکی به ویژه در مراکز علمی توصیه می نماییم.

نویسندگان: تری اندرسون، فتی الومی

قیمت: 150,000 ریال
9 % به اضافه مالیات به اضافه حمل و نقل
مقدار:
نظرات
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491