کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی

با توجه به نقش حیاتی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و ارائه خدمات تخصصی و نیز با توجه به چالش های پیش روی آن از قبیل توسعه روز افزون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، دانش محور شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطلاعات و... از یک سو و توجه به کیفیت در موسسات آموزش عالی از سوی دیگر، چنانچه دانشگاه بخواهد به طور مطلوب به ایفای ماموریت های خود بپردازد. لازم است اطمینان ذینفعان خود (جامعه، دولت، هیات علمی، دانشجویان و..) را نسبت به کیفیت لازم کوشش های دانشگاهی جلب کرده و از سازوکارهای لازم برای بهبود کیفیت استفاده نمود.
بر این اساس، در این تک نگاشت سعی بر این بوده است که با تمرکز بر ارائه کیفی الگویی نوین و با بهره گیری از بالاترین سطح ظرفیت و توان علمی، پاسخگوی بخش عظیمی از نیاز به ارزیابی کیفیت آموزش عالی به شیوه الکترونیکی باشیم.
بنابراین پس از بررسی حدود 10 مدل استاندارد جهانی در حوزه یادگیری الکترونیکی، این نتیجه حاصل شد که مدل های مذکور به دلیل وابستگی به محیط های اقتصادی-اجتماعی خاص، نمی توانند به عنوان مدل مطلوب ارزیابی کیفیت مورد توجه قرار گیرند؛ لذا ضمن بررسی مفهوم کیفیت در آموزش عالی الکترونیکی و عوامل مرتبط با آن ، تجربه کشورهای موفق در سنجش کیفیت نظام های یادگیری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و طراحی الگوی بومی ارزشیابی کیفیت، با استفاده از معیارها، شاخص ها و الزاماتی مورد توجه قرار گرفته است. الگوی طراحی شده،کیفیت سیستم یادگیری الکترونیکی را بازنمایی کرده و براساس نتایج ارزیابی حاصل از آن، می توان نسبت به عرضه توصیه های لازم برای بهبودی اقدام نمود. امیداست حاصل این مطالعات و تجارب بتوانند بیش از پیش زمینه ارتقاء کیفیت را در موسسات و دانشگاه های الکترونیکی فراهم آورد.

قیمت: 5000 تومان
plus حمل و نقل
مقدار:
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)