هیئت امنا

 • رياست هيئت امنا-سيدعلينقی خرازي
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو هيئت امنا -علی اكبر جلالی
 • هیئت امناء - بهار فیروزآبادی
 • عضو هيئت امنا -كاظم قاضی زاده
 • عضو هیئت امناء - علی کرمانشاه
 • دبیر هیئت امناء- رحیم عبادی
 • عضو هيئت امنا -جعفر توفیقی
 • عضو هيئت امنا - سيداحمد معتمدي
 • رياست هيئت امنا-سيدعلينقی خرازي

  نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  عضو هيئت امنا -علی اكبر جلالی

  هیئت امناء - بهار فیروزآبادی

  عضو هيئت امنا -كاظم قاضی زاده

  عضو هیئت امناء - علی کرمانشاه

  دبیر هیئت امناء- رحیم عبادی

  عضو هيئت امنا -جعفر توفیقی

  عضو هيئت امنا - سيداحمد معتمدي

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491