«انتخاب اول مخاطبان»

مهرالبرز با توسعه و نشر دانش در بستر يادگيري الكترونيكي و ارائه الگوي كارآمد و بومي در اين حوزه انتخاب اول مخاطبان در ايران خواهد بود.

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491