بله، در موسسه آموزش عالی مهرالبرز جهت رشد و پیشرفت همه جانبه دانشجویان، انجمن های علمی دانشجویان وکلینک های تخصصی در هر رشته و نهادهای صنفی دانشجویی همچون شورای صنفی دانشجویان، نشریه دانشجویی، کانون دانش آموختگان توسط خود دانشجویان تاسیس شده و کاملا فعال می باشند.

دانش آموختگان به عنوان سرمایه های اصلی این موسسه می باشند که در طول سالیان گذشته به ویژه در بخش دستیاران آموزشی با توجه به شناخت و تسلط کامل کمک شایانی به فرایند یادگیری نموده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از دانش آموختگان در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی و دوره های آزاد مهرالبرز مشغول به فعالیت می باشند. علاوه بر آن کانون دانش آموختگان مهرالبرز با بیش از چهارصد عضو به عنوان پایگاه اصلی آنان در حوزه های مختلف برنامه ریز و مجری فعالیت های مرتبط با آنان می باشد.

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)