شهريه به صورت نقدي قبل از شروع ترم مطالبه ميگردد. دانشجوياني كه قادر به پرداخت كل شهريه به صورت كامل و در يك مرحله نميباشند میتوانند بخشی از شهریه را در قالب دو فقره چک در طول ترم تامین نمایند . كه اين شرايط در زمان ثبت نام و پرداخت شهريه از طريق سامانه ثبت نام به اطلاع دانشجويان رسانده خواهد شد.

پرداخت شهريه در زمان ثبت نام اوليه در نيمسال اول به صورت الكترونيك و از طريق سامانه ثبت نام و از نيمسال دوم به بعد از طريق سامانه دانشجويي موسسه و به صورت الكترونيك قابل پرداخت ميباشد. پرداخت شهريه از طريق كليه كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب كه داراي رمز دوم ميباشد امكان پذير ميباشد.

داوطلبان گرامي جهت اطلاع از ميزان شهريه در سال تحصيلي پيش رو از طريق سايت موسسه در منوي دانشكده ها با انتخاب رشته تحصيلي خود ميتوانند ميزان شهريه مصوب هيات امنا را که منبعث از اختیارات وزارت علوم می باشد مشاهده فرمایند.

دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيلات صندق رفاه دانشجويان برابر با ايين نامه هاي مربوطه در چهار ترم از سنوات مجاز تحصيلي خود امكان استفاده از اين تسهيلات را خواهند داشت. پرداخت تسهيلات جهت جبران بخشي از شهريه تحصيلي دانشجويان با كارمزد 4 درصد صورت ميگيرد كه اين امر مستلزم تخصيص اعتبار لازم از سوي صندوق رفاه دانشجويان ميباشد.

سوالات و پاسخهاي تكميلي در خصوص تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در انتها ذكر شده است.

بر اساس مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي موسسه دانشجوياني كه در بين ورودي هاي خود حائز رتبه هاي اول تا سوم شوند از تخفيف شهريه در پرداخت بخشي از شهريه ثابت بر اساس آيين نامه مصوب برخوردار خواهند بود. متن آيين نامه تخفيف شهريه از طريق سايت و همچنين پرتال آموزشي موسسه قابل دستيابي ميباشد.

در حال حاضر صد درصد شهريه دانشجويان داراي سهميه شاهد و جانبازان بالاي 25 درصد توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تامین و پرداخت ميگردد. دانشجويان داراي شرايط ذكر شده جهت ثبت نام ميبايست معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه ( با ذكر نوع و ميزان سهميه ) و همچنين تصوير پشت و رو از كارت ايثارگري خود را جهت درج در پرونده و پيگري هاي آتي تحويل امور مالي دهند .

دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي، ميبايست شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايند. براي اين قبيل دانشجويان بر اساس درخواست ايشان تاييديه پرداخت شهريه جهت ارائه به سازمان و پيگري هاي لازم صادر ميگردد.

بر اساس بخشنامه هاي صادره شهريه ثابت دانشجويان تا پايان تحصيل در سنوات مجاز برابر با شهريه ثابت در زمان ورود به تحصيل ميباشد و شهريه متغير دانشجويان در هر سال تحصيلي داراي افزايشی معادل 10 الي 20 درصد خواهد بود. لازم به ذكر است شهريه متغير دروس جبراني، اختياري و الزامي با يك تعرفه محاسبه و اعلام ميگردد.

1.چنانچه انصراف قبل ازبرگزاری کلاس معارفه که همزمان است با آغاز سال تحصیلی صورت پذیرد نیمی از شهریه ثابت به نفع دانشگاه ضبط می گردد.
2. چنانچه انصراف پس از شروع سال تحصیلی و قبل از اتمام دو هفته (تاریخ دقیق متعاقبا در هنگام ثبت نام تعیین میگردد )، شهریه ثابت قابل استرداد نمی باشد.
3. چنانچه انصراف پس از دو هفته صورت گیرد هیچ بخشی از شهریه قابل بر گشت نخواهد بود

دانشجویانی که  براثر برنامه تکمیل ظرفیت جا به جا می شوند. تا زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت توسط سازمان سنجش فقط شهریه متغییر قابل استرداد است.

در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي، دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد.

در صورتي كه حذف درس در زمان تعيين شده جهت حذف و اضافه و يا قبل از آن صورت گيرد شهريه متغير درس حسب درخواست دانشجو بازگردانده و يا ذخيره ميشود. در صورت حذف درس پس از زمان حذف و اضافه و زمان تعيين شده جهت حذف اضطراري صورت گيرد شهريه متغير درس قابل استرداد نميباشد.

در صورت موافقت با درخواست دانشجو مبني بر حذف ترم دانشجو موظف ميباشد كل شهريه ثابت و شهريه متغير ترم مورد نظر را پرداخت نمايد.

شهريه ثابت و متغير دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه خواهد شد.

در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر يك واحد قابل قبول ( معادل سازي شده ) 5 درصد از شهريه ثابت آن نيمسال را به عنوان شهريه متغير به موسسه پرداخت نمايد.

دانشجوياني كه برابر با مقررات اموزشي با حكم اخراج از ادامه تحصيل محروم ميشوند ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي خود تا زمان اعلام اخراج ميباشند و هيچ گونه وجهي مازاد بر آن از دانشجو اخذ نميگردد.

بله دانشجویان در مدت تحصیل زیر پوشش بیمه تکمیل در مان و عمر و حادثه می باشند که مشروح آن در جریان تحصیل اطلاع رسانی خواهد شد

هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به دریافت وام شهریه تحصیلی در سه ترم از چهار ترم سنوات خود میباشد.

دانشجویانی که دارای ترم مشروطی در کارنامه خود میباشند مجاز به استفاده از وام شهریه تحصیلی نمی باشند.

دانشجویان انصرافی و یا اخراجی ملزم به تسویه کامل وام شهریه خود به صورت یکجا میباشند.

مبلغ  وام دانشجویی جهت شهریه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با توجه به اعتبار تخصیص داده شده در هر ترم مبلغ 11.500.00 ريال می باشد که با توجه به تعداد متقاضیان  امکان کاهش این مبلغ وجود دارد.

دانشجویان متقاضی وام پس از تکمیل فرم درخواست وام، در زمان اطلاع رساني از طريق پرتال آموزشي درخواست خود را از طریق رایانامه به آدرس اعلام شده ارسال نمایند.

خیر، دانشجویانی که در ترمهای قبل سند تعهد محضری خود را تحویل امور مالی داده اند تنها فرم درخواست وام را تکمیل و ارسال نمایند.

ضامن باید کارمند رسمی ،پیمانی یا بازنشسته دولت و یا دارای مجوز کسب باشد.

در صورتی که ضامن فوت کرده باشد دانشجو موظف است آن را به صندوق رفاه دانشجویان موسسه اطلاع داده و ضامن خود را تغيير دهد  .

در صورتیکه آدرس وام گیرنده و ضامن تغییر می کند دانشجو موظف است آن را به اطلاع صندوق رفاه دانشجویان موسسه برساند.

9 ماه بعد از فارغ التحصیلی که پس از پرداخت 10 درصد از مبلغ وام در زمان پایان تحصیل، به صورت 60 قسط ماهیانه قابل بازپرداخت میباشد.

تصویر سند تعهد محضری با فرمت jpgو حجم کمتر از 200KBباید ارسال گردد.

خیرارسال اصل سند تعهد به ادرس پستی موسسه الزامی میباشد.

فرمهاي مربوطه پس از مشخص شدن ميزان اعتبار تخصيص يافته از طريق پرتال آموزشي موسسه در اختيار خواهد بود.

طبق تقویم آموزشی موسسه از زمان شروع انتخاب واحد تا پایان انتخاب واحد

  بله کلیه دانشجویان جدیدالورود نیز می توانند از تسهیلات صندوق رفاه در ترم اول بهره مند گردند.

از آنجایی که دانشجو محوری از اصولی ترین ارکان موسسه می باشد لذا مهرالبرز سعی نموده است کمال همکاری را در جهت تسهیل فرایند تحصیل بدون دغدغه دانشجویان فراهم نماید، به همین منظور امکان برخورداری از تسهیلات وام شهریه و همچنین پرداخت اقساطی را فراهم نموده است که نحوه و شرایط آن در ابتدای هر سال توسط امور مالی طی اطلاعیه هایی اعلام می گردد.

شهریه دوره ها در این موسسه همانند همه دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم طبق ضوابط مندرج در دفترچه شماره دو تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش بوده و  به مراتب کمتر از پردیس های حضوری و دوره های مجازی دانشگاه های دولتی است.

ثبت درخواست وام دانشجویان در سیستم صندوق رفاه منوط به تخصیص اعتبار از سوی صندوق میباشد. در صورتی که در زمان ثبت نام این امر محقق نشده باشد. ثبت نام دانشجویان مطابق با روال قبل صورت خواهد گرفت. بدیهی است پرداخت شهریه مانع از  ارائه درخواست وام نخواهد شد.

 دانشجویانی که درصدد استفاده از خوابگاه در روزهای معارفه و برگزاری کلاس هستند می توانند مستقیماً با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانیwww.swf.ir و مراجعه به بخش سامانه خوابگاه غیردولتی با شرایط و امکانات خوابگاه‌هایی که موفق به کسب مجوز شده‌اند، آشنا شده و در صورت تمایل اقدام به رزرو و اجاره خوابگاه‌ها نمایند.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر خوابگاه های خودگردان که دارای مجوز از سایر ارگانها می باشند می توانند به سایت www.iranpansion.comمراجعه فرمایند.

خیر، موسسه فاقد هرگونه امکانات اقامتی و خوابگاهی می باشد.

دانشجویان جهت استفاده از خوابگاه های غیر دولتی  می توانند با ورود به سایت صندوق رفاه به نشانی www.swf.irو مراجعه به بخش سامانه خوابگاه غیردولتی با شرایط و امکانات خوابگاه‌های غیر دولتی که موفق به کسب مجوز شده اند آشنا و  در صورت تمایل اقدام به رزرو و اجاره خوابگاه‌ها نمایند.

بله موسسه آموزش عالی مهر البرز به صورت سالیانه کلیه دانشجویان خود را تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار می دهد.

فوت، نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزیی، و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث در 24 ساعت شبانه روز

خیر این بیمه بدون قید زمان و مکان در داخل و یا خارج از ایران را پوشش می دهد.

بله دانشجویان می توانند با پرداخت حق بیمه همسر و فرزندان خود را تحت پوشش مزایای این بیمه قرار دهند.

دانشجویان در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از وقع حادثه باید نسبت به اعلام آن به موسسه و در صورت فوت از طریق بستگان در اسرع وقت و ظرف مدت 30 روز از تاریخ فوت مراتب را به صورت کتبی و مستند به موسسه اعلام نمایند.

دانشجویان می توانند جهت آگاهی از مدارک موردنیاز جهت دریافت غرامت با شماره داخلی 124  اداره منابع انسانی سرکار خانم صالحی تماس حاصل فرمایند.

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)