سینا زرافشان

سینا زرافشان

عنوان درس: مدیریت روابط با مشتریان
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
 علی آژانداک

علی آژانداک

عنوان درس: مديريت بانک هاي اطلاعاتي - پایگاه داده و داده کاوی
رشته تحصيلي: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 حمیدرضا معصومی

حمیدرضا معصومی

عنوان درس: بازاریابی الکترونیکی و روش تحقیق مقاله نویسی
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد صادق زارع

محمد صادق زارع

عنوان درس: اصول و مبانی مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
احمدرضا مرزوقی

احمدرضا مرزوقی

عنوان درس: مدیریت توسعه نرم افزار
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم وصنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اردشیر ظهرابی

اردشیر ظهرابی

عنوان درس: سیستم های اطلاعاتی استراتژیک
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
امیر اشرفی

امیر اشرفی

عنوان درس: سمينار مقاله نويسي
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آرش قاضی سعیدی

آرش قاضی سعیدی

عنوان درس: برنامه‌ريزي منابع سازمان و مبانی مهندسی فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جواد صفویه

جواد صفویه

عنوان درس: مدیریت استراتژیک صنعتی و بازاریابی الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رویا شاکری

رویا شاکری

عنوان درس: روش تحقيق مقاله نويسي
رشته تحصيلي: بازاریابی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
سارا رحمتی

سارا رحمتی

عنوان درس: روش تحقیق پیشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ساینا رتبه ای

ساینا رتبه ای

عنوان درس: نيازسنجي اطلاعاتي
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیه حسینی

سمیه حسینی

عنوان درس: کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
سودابه بخشی

سودابه بخشی

عنوان درس: برنامه ريزي منابع سازمان
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سوگل ربیعی

سوگل ربیعی

عنوان درس: هوش تجاري و روش تحقيق و سمينار 2
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علی صفری

علی صفری

عنوان درس: مدیریت زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کلثوم نامی

کلثوم نامی

عنوان درس: کاربرد کامپیوتر در مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه ارومیه
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد رضا سلمانپور

محمد رضا سلمانپور

عنوان درس: محاسبات نرم
رشته تحصيلي: برق - قدرت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه ساری
محمد غلامی

محمد غلامی

عنوان درس: مدیریت تولید
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
مرضیه کشوری

مرضیه کشوری

عنوان درس: تحلیل آماری
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
مریم  تکلو

مریم تکلو

عنوان درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
رشته تحصيلي: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مژگان نوری

مژگان نوری

عنوان درس: مديريت دانش
رشته تحصيلي: مدیریت منابع انسانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
مصطفی ترابی

مصطفی ترابی

عنوان درس: سمینار فناوری اطلاعات
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مظاهر یوسفی

مظاهر یوسفی

عنوان درس: مديريت رفتارسازماني پيشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
مهناز برقی

مهناز برقی

عنوان درس: برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مینو غریبی

مینو غریبی

عنوان درس: امنیت تجارت الکترونیکی
رشته تحصيلي: تجارت الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی نورطوبی
نرگس آقاخانی

نرگس آقاخانی

عنوان درس: معماری سازمانی - فرایندهای کسب و کار
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وجیهه السادات  شجاعی

وجیهه السادات شجاعی

عنوان درس: تجارت الکترونیک- سمینار 2
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
سید وحید میرحسینی

سید وحید میرحسینی

عنوان درس: سیستم خبره
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 علي قورچي

علي قورچی

عنوان درس: سمینار و روش تحقیق
رشته تحصيلي:
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
 عليرضا عسگري سرشكي

عليرضا عسگري سرشكي

عنوان درس: سیستم های ساختمانی و روش های اجرا
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیام نور کرج
 عماد کوشا

عماد کوشا

عنوان درس: فرآیندهای تصادفی
رشته تحصيلي: مهندسی مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و فرهنگ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد رضا فضلی

محمد رضا فضلی

عنوان درس: تئوری توالی عملیات
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی

عنوان درس: ژئوتکنیک زیست محیطی
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ابراهیم  نزل آبادی

ابراهیم نزل آبادی

عنوان درس: اصول مهندسی آلودگی هوا
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آقای کیوان فر

آقای کیوان فر

عنوان درس: اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
آنیتا اصفهانی

آنیتا اصفهانی

عنوان درس: یادگیری الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
باقر دستيار

باقر دستيار

عنوان درس: سیستم های ساختمانی و روش های اجرا
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه پیام نور کرج
بیتا صادقی

بیتا صادقی

عنوان درس: مدیریت و مهندسی ارزش - مدیریت عملیات
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
حمیدرضا رودباری

حمیدرضا رودباری

عنوان درس: یاد گیری الکترونیکی(کار گاهی)
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
حمیدرضا رودباری

حمیدرضا رودباری

عنوان درس: یادگیری الکترونیکی
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
رسول حيدري

رسول حيدري

عنوان درس: قوانین و مدیریت پیمان
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
روح الله قاسمی

روح الله قاسمی

عنوان درس: مدیریت کیفیت و بهره وری
رشته تحصيلي: مدیریت تولید و عملیات
مقطع تحصیلی: دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
روز به جان فشان

روزبه جان فشان

عنوان درس: روش های مدیریت پروژه 1 و برنامه ریزی و کنترل پروژه
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رویا طاهری فر

رویا طاهری فر

عنوان درس: اصول مهندسی مالی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
سعید رستگار

سعید رستگار

عنوان درس: روشهای آماری - آمار مهندسی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیرا افشاری

سمیرا افشاری

عنوان درس: فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمیه حسینی

سمیه حسینی

عنوان درس: -
رشته تحصيلي: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهر البرز
سید علی هاشمی نژاد

سید علی هاشمی نژاد

عنوان درس: تحقیق در عملیات پیشرفته
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مهدی علینژاد

مهدي علي نژاد

عنوان درس: پروژه های موردی مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شیما شفیعی

شیما شفیعی

عنوان درس: طراحی سیستمهای صنعتی
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
شیما یاراحمدی

شیما یاراحمدی

عنوان درس: برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
عذرا مرادپور

عذرا مرادپور

عنوان درس: سمینار II (آموزش محور )
رشته تحصيلي: مهندسی مدیریت ساخت و پروژه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا سروش

علیرضا سروش

عنوان درس: اصول مهندسی و مدیریت پسماند
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علیرضا عسگری

علیرضا عسگری

عنوان درس: روش های مدیریت پروژه II - مدیریت ریسک پروژه
رشته تحصيلي: مدیریت پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
كيان نوروزي

كيان نوروزي

عنوان درس: مدیریت بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
کبری خباره

کبری خباره

عنوان درس: روش تحقیق (سمینار1)
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
محمد امین صلواتیان

محمد امین صلواتیان

عنوان درس: مدلهای سبد سرمایه گذاری - مباحث منتخب در مهندسی مالی
رشته تحصيلي: مدیریت - مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه امام صادق (ع)
محمد حسین تدین

محمد حسین تدین

عنوان درس: مباحث منتخب (فناوری بتن های خاص)
رشته تحصيلي: مهندسی عمران
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
محمدرضا نقیایی

محمدرضانقیایی

عنوان درس: تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
رشته تحصيلي: مدیریت صنعتی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه شهید بهشتی
محمد غلامي

محمد غلامي

عنوان درس: اقتصاد مهندسی پیشرفته
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
سیده فاطمه سید علیپور

سیده فاطمه سید علیپور

عنوان درس: -
رشته تحصيلي: عمران - محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد معهود

محمد معهود

عنوان درس: نظریه های مدیریت پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی و مدیریت ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد هادی رنجبر

محمد هادی رنجبر

عنوان درس: مباحث منتخب (مدیریت منابع انسانی)
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی- سیاست گذاری بازرگانی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
محمد همتی

محمد همتی

عنوان درس: مدیریت مالی - مدیریت سرمایه گذاری
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی
مژده رستم نژاد

مژده رستم نژاد

عنوان درس: مدیریت مالی پروژه
رشته تحصيلي:
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: -
مهدی کردجزی

مهدی کردجزی

عنوان درس: مدیریت مالی و حسابداری پروژه
رشته تحصيلي: مهندسی پروژه و ساخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
مهسا گرجی

مهسا گرجی

عنوان درس: سمینار (2)(آموزش محور)
رشته تحصيلي: مهندسی مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی رجا
مهندس یاسر تقی زاده

یاسر تقی زاده

عنوان درس: برنامه ریزی حمل و نقل
رشته تحصيلي: -
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
میترا کوچه مشکی

میترا کوچه مشکی

عنوان درس: سمینار 2
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
هدی عرب یار محمدی

هدی عرب یار محمدی

عنوان درس: پردازش و بازیافت پسماند
رشته تحصيلي: مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: تربیت مدرس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محسن نجابتی

 محسن نجابتی

عنوان درس: سمینار در مدیریت صنعتی - استراتژی زنجیره تامین
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 نوید ناصحی فر

نوید ناصحی فر

عنوان درس: تحقیقات بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
اعظم جلیلی

اعظم جلیلی

عنوان درس: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
رشته تحصيلي: مدیریت تولید
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
امیر رضا روحانی

امیر رضا روحانی

عنوان درس: مدیریت استراتژیک پیشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
امین محمد زمان

امین محمد زمان

عنوان درس: پیاده سازی استراتژی و حسابداری برای مدیران
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
انسیه رمضانپور

انسیه رمضانپور

عنوان درس: روش تحقیق
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
آقاي جعفرپناه

آقاي جعفرپناه

عنوان درس: مدیریت انتقال تکنولوژی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
پریسا بازویار

پریسا بازویار

عنوان درس: مدیریت تولید
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خانم موحدی

خانم موحدی

عنوان درس: اخلاق و احکام کسب و کار
رشته تحصيلي: مشاوره
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه خوارزمی
داود رحیمی

داود رحیمی

عنوان درس: روش تحقیق - اصول اقتصاد
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
روشنک خواجه امیر لو

روشنک خواجه امیر لو

عنوان درس: تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
سمیرا قاسمی

سمیرا قاسمی

عنوان درس: استراتژی بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سید علی هاشمی نژاد

سید علی هاشمی نژاد

عنوان درس: تحقیق در عملیات پیشرفته
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه علم و صنعت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرشته غلامی

فرشته غلامی

عنوان درس: اصول اقتصاد
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی
كيان نوروزي

كيان نوروزي

عنوان درس: اصول بازاریابی
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
مجتبی گودرزی

مجتبی گودرزی

عنوان درس: سمینار 2
رشته تحصيلي: مهندسی صنایع
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محمد همتی

محمد همتی

عنوان درس: مدیریت مالی
رشته تحصيلي: مدیریت مالی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
محمدحسين زائري

محمدحسين زائري

عنوان درس: تئوری های سازمان و مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مرتضی حسيني زاده

مرتضی حسيني زاده

عنوان درس: نظریه های سازمان و مدیریت
رشته تحصيلي: مدیریت کسب و کار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ مدرك: موسسه آموزش عالی مهرالبرز
مظاهر یوسفی

مظاهر یوسفی

عنوان درس: مدیریت رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وحید طباطبایی

وحید طباطبایی

عنوان درس: اقتصاد خرد و کلان
رشته تحصيلي: مدیریت
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
یونس رومیانی

یونس رومیانی

عنوان درس: مدیریت منابع انسانی و بررسی مسایل نیروی انسانی در صنعت
رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری
محل اخذ مدرك: دانشگاه تهران
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491