مقالات فارسی دانشکده علوم مهندسی

ردیف عنوان مقاله محل و زمان انتشار نویسندگان لینک مشاهده 
1 مروری بر روش‌های مدیریت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تاثیر آن در کاهش هزینه‌های پروژه اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی بابک بیژنی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
رسول صفری منجق تپه
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
مهدی کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
احسان سقط فروش
استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
لینک مشاهده 
2 ارائه راهکارهایی به منظور کاهش انحراف هزینه در مرحله ساخت پروژه‌های ساختمانی با معماری مدرن کنفرانس بین‌المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه - ۲۰۱۶ پدرام برازجانی
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سیامک حاجی یخچالی
دانشکده فنی دانشگاه تهران
لینک مشاهده
3 شناسایی و ارزیابی موانع ورود پیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه، طراحی و اجرا در پروژههای زیربنایی 3rd International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urba  Developmen
29-31 December 2015
نازنین کردستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
احسان سقط فروش
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
حميدرضا اطهاري نيكو روان
دانشجوي دكتري مديريت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران
لینک مشاهده
4 بررسی و ارزيابی لزوم نظارت کارگاهی در پروژه های EPS 3rd International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urba  Developmen
29-31 December 2015
عزت الله نیک خواه
دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مديريت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
احسان سقط فروش
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
لینک مشاهده
5 بررسی موانع پیش روی سیستمهای اطلاعاتی رایج در سازمانها و شرکتهای پیمانکاری دومين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21، 23 شهريور 1394 سیامک محمودی
دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مديريت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
احسان سقط فروش
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
لینک مشاهده
6 ارزيابي نياز به پياده سازي مفاهيم ساخت پذيري،قابليت بهره برداري و قابليت نگهداري در صنعت ساخت وساز ايران 3rd International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urba  Developmen
29-31 December 2015
اميد اربابي
دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مهندسي و مديريت ساخت، مؤسسه آموزش عالي مهر البرز
احسان سقط فروش
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
حميدرضا اطهاري نيكو روان
دانشجوي دكتري مديريت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران
لینک مشاهده
7 ارزیابی موانع موجود جهت پیاده سازی مفهوم ساخت پذیری در صنعت ساخت و ساز 3rd International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urba  Developmen
29-31 December 2015
سامره جدیدالاسلامی
دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهرالبرز
احسان سقط فروش
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز
امیرحسین هروی تربتی
استادیار ، دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه اقبال لاهوری
حمیدرضا اطهاری نیکوروان
دانشجوی دکتری، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران
لینک مشاهده
8 ارزيابي تاثيرگذاري مفهوم ساخت پذيري در پروژه هاي زيربنايي و امكان توسعه آن به مفاهيم قابليت بهره برداري و نگهداري دومين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21، 23 شهريور 1394  احسان سقط فروش
استاديار ، دكتري مديريت پروژه و ساخت، گروه مديريت و مهندسي ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
علي قورچي
دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مديريت پروژه و ساخت، گروه مديريت و مهندسي ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
لینک مشاهده
9 کاربرد تکنیکهای دادهکاوی در تشخیص بیماریهای شایع با توجه به علائم آنها   محمد نورسرش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعیده اسکندری
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان
محسن مظاهری اسد
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
لینک مشاهده
10 بررسی ارتباط اتخاذ فناوریهای پیشرفته تولید و قابلیتهای رقابتی شرکتها در صنعت نساجی، یک مطالعه موردی پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری محسن مظاهری اسد
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سید سروش قاضی نوری
دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی گودرزی
دانشگاه علامه طباطبائی
لینک مشاهده
11 تأثیر بکارگیری فناوریهای پیشرفته تولید AMT بر عملکرد شرکتها در صنعت نساجی: یک مطالعه موردی پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری محسن مظاهری اسد
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
سید سروش قاضی نوری
دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی گودرزی
دانشگاه علامه طباطبائی
لینک مشاهده
12 كاربرد مهندسي ارزش در مرحله طراحي پروژه هاي ساختماني
با رويكرد كنترل هزينه
اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی - 1393 گرگان محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
وحید شاه حسیني
عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي امیركبیر
حامد حاجیا
دانشجوي دكتري مديريت ساخت دانشگاه صنعتي امیركبیر
لینک مشاهده
13 ارزیابی سقف هاي كرميت با بلوك پلی استایرن بعنوان یکی از فناوري هاي نوین صنعت ساخت اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی - 1393 گرگان محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
آرمین منیرعباسي
عضو هیئت علمي گروه عمران دانشگاه پیام نور
سامان رفیعي
كارشناس مکانیک خاک و تکنولوژي بتن شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
لینک مشاهده
14 ارائه ي راهكارهايي جهت افزايش بهره وري پروژه هاي BOT با تاكيد بر مرحله ي عقد قرارداد اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی - 1393 گرگان محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
مجید پرچمي جلال
مدرس گروه مديريت پروژه و ساخت دانشكده معماري دانشگاه تهران
طاهر اسدی
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
لینک مشاهده
15 ارائه ي روشي جهت پيش گيري از نقض تعهدات از سوي بخش خصوصي در قراردادهاي BOT اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی - 1393 گرگان محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
مجید پرچمي جلال
مدرس گروه مديريت پروژه و ساخت دانشكده معماري دانشگاه تهران
طاهر اسدی
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالي مهر البرز
لینک مشاهده
16 نگرش سيستمي به نمودار FAST از متدلوژي مهندسي ارزش؛ مطالعه موردي: پروژه بازسازي خانه اي قديمي در محلات كنفرانس بين المللي مهندسي ارزش و مديريت هزينه محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
لینک مشاهده
17 شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در دفتر مدیریت پروژه سازمان‌های پژوهش محور دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راه‌کارها - ۱۳۹۳ شیراز محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرز
مجتبی حسینعلی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیهانی اربابی
دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
لینک مشاهده
18 دفتر مدیریت پروژه؛ راه‌کارهای غلبه بر چالش مدیریت دانش پروژه‌ها در سازمان پروژه محور دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالش‌ها و راه‌کارها - ۱۳۹۳ شیراز محمدجواد صالحی طالشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت موسسه آموزش عالی مهر البرزمجتبی حسینعلی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
هانی اربابی
دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس
لینک مشاهده
19 پیش‌بینی تقاضای مصرف گاز براساس رفتار مصرف کنندگان در استان خراسان جنوبی کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ بهنام سلیمیان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
حمیدرضا پرستش
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
سید بهنام هاشمی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
20 مدل جامع تحليل ريسك هاي پروژه مبتني بر معيارهاي تفصيلي - فازي
(مطالعه موردي پروژه تاسيسات سرچاهي و خطوط لوله جرياني ميدان نفتي آذر)
دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه آرش كيا
كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت دانشگاه مهرالبرز
دكتر احد نظري
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
لینک مشاهده
21 مدیریت تعارضات ذی نفعان پروژه (نمونه موردی: طرح توسعه شرقی حرم حضرت معصومه) همایش بین المللی مدیریت سعید عبدالمنافی
استادیار دانشگاه پیام نور . دکترای مدیریت بازرگانی . دانشگاه اصفهان
شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
شهره پایان
دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه پیام نور دلیجان
لینک مشاهده
22 انتخاب طرح چیدمان تسهیلات کارگاه ساخت با رویکرد ترکیبی از روش AHP  و
PROMETHEE
  شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
لینک مشاهده
23 شناسایی و ارزش گذاری پارامتر های موثر در انتخاب جرثقیل های ساختمانی به روش GAHP 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development 2014 شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
لینک مشاهده
24 ارزیابی و انتخاب پیمانکاران مطابق فاکتور های موفقیت پروژه بر اساس مدل مرکب
ANP ، PROMETHEE و ZOGP
  شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
لینک مشاهده
25 اصول به کار گیری فرایند هایی تضمین کیفیت در کارگاه های ساختمانی کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
لینک مشاهده
26 بررسی و شناسایی ریسک پروژه های بلند مرتبه اداری- تجاری International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 2013 شهاب شعار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، موسسه غیر انتفاعی مهر البرز
لینک مشاهده
27 بررسي تأثیر اعتماد (فردی و تیمي) و تعهد بر عملکرد کارکنان سازمان تحقیقات
آموزش و ترویج استان همدان
سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت رحمان ایرانپور
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد
محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
حسین مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد
لینک مشاهده
28 بررسی اثرات اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو (از دیدگاه دمینگ) در سازمان
تأمین اجتماعی شهرستان همدان
سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت حسین مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد
محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
29 بررسی اثرات متقابل عوامل حیاتی موفقیت اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین
الکترونیکی در کسبوکارهای الکترونیکی
سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
حسین مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد
محمد گمنام سفید داربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
30 بررسی تأثیرات درونی عوامل مؤثر کیفیت در ERP به منظور افزایش بهرهوری
سازمانهای ایرانی
سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت محمد گمنام سفید داربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهرالبرز
محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
31 اولویت‌بندی عوامل موثر کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات سیستم آموزش الکترونیکی بر اساس روابط علی و معلولی اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مهرالبرز
محمد گمنام سفید داربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
32 ارزيابي نياز به مطالعه و بررسي بهبود روند ساخت پذيري پروژه هاي ساخت و ساز كشور
با استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان ()BIM
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی
در عمران، معماری و مدیریت شهری
رزیتا صمیم پی
، دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت پروژه و ساخت ، موسسه آموزش عالی مهر البرز ، تهران
احسان سقط فروش
،  استادیار ،دکتری مدیریت پروژه و ساخت ، موسسه آموزش عالی مهر البرز ، تهران 
لینک مشاهده

 

بازگشت به صفحه قبل

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)