مقالات فارسی دانشکده مدیریت

ردیف عنوان مقاله محل انتشار نویسندگان لینک 
1 شناسايي و دسته بندي ويژگي هاي سيستم آموزش الکترونيکي
براساس مدل کانو در دانشگاه هاي مجازي ايران
فصل نامه راهبردهای آموزش دوره ۵، شماره ۳، پاييز ۱۳۹۱ حميدرضا رضواني
هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
هادي درگاهي
لینک مشاهده 
2 ارزيابي سيستم توليد، فرآيند ساخت و لجستیک و تكنولوژي جاري شركتهاي ولوو و رنو در شركت سايپا ديزل فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تأمین پرويز فتاحي
استاديار دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه بوعلي سينا همدان
عليرضا يوسفي
كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه مهر البرز
لینک مشاهده
3 اولویت‌بندي خوشه‌هاي کسب و کار استان گیلان با استفاده از روش TOPSIS اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار - کرمان خرداد ۱۳۹۲ محمد گمنام سفید داربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهرالبرز
علی شهابی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
لینک مشاهده
4 شناسایی فرصتها و شاخصهای کارآفرینی جهت ارائه راهبردهای ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین خانواده ها دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی -۱۳۹۱ تورج قربانعلی زاده
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه مهرالبرز
رامین فرخی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز
فاطمه مظلوم
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
لینک مشاهده
5 بررسی محصولات جدید ارائه شده توسط رسانه های دیجیتال با تاکید بر تلویزیون موبایل اولین همایش رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات -1390 تورج قربانعلی زاده
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه مهرالبرز
مهسا اسکندرزاده
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
6 طراحی استراتژی سازمان با استفاده از نتایج مدل تعالی با روبکرد BSC دومین کنفرانس مدیریت اجرایی - ۱۳۹۰ مهسا اسکندرزاده
دانشگاه مهرالبرز
تورج قربانعلی زاده
دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
7 انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری‌های گروهی و به کارگیری الگوریتم ابتکاری چشم انداز مدیریت صنعتی - شماره ۶ - تابستان ۹۱ علی‌رضا پویا
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
یونس کرمانشاهیان
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه مهرالبرز
لینک مشاهده
8 بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی - آبان 1393 سیمین ابراهیمی کرمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی مهر البرز
دکتر نسترن حاجی حیدری
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر سعید روحانی
استادیار ،گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
لینک مشاهده
9 مدل‌سازی انتخاب نرم‌افزار ERP برای سازمان‌های ایرانی بر اساس روابط علی و معلولی سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت محمد گمنام سفیدداربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز
رامین فرخی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز
مهدی مزرعه لی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی مهر البرز
محسن مظاهری اسد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی مهر البرز
لینک مشاهده
10 بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع عذایی فصل نامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال، شماره سوم، شماره پیاپی (10) پاییز 1392- صفحات: 58-39 حمیدرضا رضوانی استادیار دانشگاه مهر البرز
اکرم السادات رشیدایی آبندانسری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
لینک مشاهده
11 اولویت بندي اقدامات استراتژیک شرکت فولاد خوزستان با روش TOPSIS کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک زهره زرگران خوزانی
دانشگاه غیرانتفاعی مهرالبرز
محسن شیري بابادي
دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
لینک مشاهده
12 ارائه مدل ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین محمدعلی شاه‌حسینی
هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر اخلاصی
هیئت علمی دانشگاه تهرانکمال رحمانی
كارشناسي ارشد MBA، مهرالبرز
لینک مشاهده
13 نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال سوم، شماره  ،01زمستان 39
صفحات  93تا 3
محمدتقی تقوی فرد، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه حاجیان، دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
الهام پور سیاح، دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
مرتضی طحان دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
لینک مشاهده

بازگشت به صفحه قبل

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)