Page 1 of 6

فرم درخواست همکاری

موسسه آموزش عالی مهر البرز در راستای وظایف سازمانی خود تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق این سامانه انجام خواهد داد با توجه به اینکه ماموریتهای این دانشگاه ارائه خدمات آموزشی در بستر وب و فقط در مقطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ودکتری ) می باشد، شایسته است افرادی نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند که از تحصیلات و تجارب و مهارتهای کافی در این زمینه ها برخوردار باشند

________________________________________________________

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

کد ملی(*)
Invalid Input

وضعیت تاهل(*)
Invalid Input

تعداد فرزندان
Invalid Input

محل تولد(*)
Invalid Input

تاریخ تولد(*)
Invalid Input

________________________________________________________

وضعیت نظام وظیفه
Invalid Input

برای متقاضیان مرد

از تاریخ:
Invalid Input

تا تاریخ:
Invalid Input

نوع معافیت
Invalid Input

پزشکی: علت
Invalid Input

توضیحات معافیت پزشکی
Invalid Input

________________________________________________________

نشانی دقیق محل سکونت (*)
Invalid Input

تلفن تماس منزل (*)
Invalid Input

تلفن همراه (*)
Invalid Input

آدرس پست الکترونیک (*)
Invalid Input

 
مشخصات تحصیلی به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی درج گردد

نوع مدرک تحصیلی(*)
Invalid Input

رشته/ گرایش تحصیلی(*)
Invalid Input

نام موسسه آموزشی(*)
Invalid Input

(*)
Invalid Input

شهر(*)
Invalid Input

________________________________________________________

نوع مدرک تحصیلی
Invalid Input

رشته/ گرایش تحصیلی
Invalid Input

نام موسسه آموزشی
Invalid Input

Invalid Input

شهر
Invalid Input

________________________________________________________

نوع مدرک تحصیلی
Invalid Input

رشته/ گرایش تحصیلی
Invalid Input

نام موسسه آموزشی
Invalid Input

Invalid Input

شهر
Invalid Input

 
میزان آشنایی با زبان خارجه

نام زبان خارجی(*)
Invalid Input

خواندن(*)
Invalid Input

نوشتن(*)
Invalid Input

مکالمه(*)
Invalid Input

درک مطلب(*)
Invalid Input

________________________________________________________

نام زبان خارجی
Invalid Input

خواندن
Invalid Input

نوشتن
Invalid Input

مکالمه
Invalid Input

درک مطلب
Invalid Input

________________________________________________________

نام زبان خارجی
Invalid Input

خواندن
Invalid Input

نوشتن
Invalid Input

مکالمه
Invalid Input

درک مطلب
Invalid Input

 
میزان آشنایی با کامپیوتر

نام نرم افزار(*)
Invalid Input

میزان تسلط(*)
Invalid Input

________________________________________________________

نام نرم افزار
Invalid Input

میزان تسلط
Invalid Input

________________________________________________________

نام نرم افزار
Invalid Input

میزان تسلط
Invalid Input

________________________________________________________

سایر نرم افزارها
Invalid Input

 
سوابق شغلی

نام موسسه / شرکت (*)
Invalid Input

زمینه فعالیت سازمان(*)
Invalid Input

سمت سازمانی(*)
Invalid Input

تاریخ شروع (*)
Invalid Input

تاریخ پایان (*)
Invalid Input

نام و سمت مدیر مستقیم(*)
Invalid Input

حقوق دریافتی(ریال)(*)
Invalid Input

بیمه (*)
Invalid Input

علت قطع همکاری (*)
Invalid Input

________________________________________________________

نام موسسه / شرکت
Invalid Input

زمینه فعالیت سازمان
Invalid Input

سمت سازمانی
Invalid Input

تاریخ شروع
Invalid Input

تاریخ پایان
Invalid Input

نام و سمت مدیر مستقیم
Invalid Input

حقوق دریافتی(ریال)
Invalid Input

بیمه
Invalid Input

علت قطع همکاری
Invalid Input

________________________________________________________

نام موسسه / شرکت
Invalid Input

زمینه فعالیت سازمان
Invalid Input

سمت سازمانی
Invalid Input

تاریخ شروع
Invalid Input

تاریخ پایان
Invalid Input

نام و سمت مدیر مستقیم
Invalid Input

حقوق دریافتی(ریال)
Invalid Input

بیمه
Invalid Input

علت قطع همکاری
Invalid Input

 
دوره های آموزشی طی شده و مهارتها و تواناییها

نام دوره آموزشی/ مهارت و توانایی(*)
Invalid Input

نام موسسه / نحوه کسب مهارت (*)
Invalid Input

مدت زمان آموزش(*)
Invalid Input

تاریخ شروع (*)
Invalid Input

تاریخ پایان (*)
Invalid Input

میزان مهارت(*)
Invalid Input

توضیحات(*)
Invalid Input

________________________________________________________

مدت زمان آموزش
Invalid Input

تاریخ شروع
Invalid Input

تاریخ پایان
Invalid Input

میزان مهارت
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

________________________________________________________

نام دوره آموزشی/ مهارت و توانایی
Invalid Input

نام موسسه / نحوه کسب مهارت
Invalid Input

تاریخ شروع
Invalid Input

تاریخ پایان
Invalid Input

مدت زمان آموزش
Invalid Input

میزان مهارت
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

________________________________________________________

نام دوره آموزشی/ مهارت و توانایی
Invalid Input

نام موسسه / نحوه کسب مهارت
Invalid Input

تاریخ شروع
Invalid Input

تاریخ پایان
Invalid Input

مدت زمان آموزش
Invalid Input

میزان مهارت
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)