موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند
17 اردیبهشت تا 13 خرداد 99

بازه بارگذاری محتوا در پرتال

17 اردیبهشت تا 13 خرداد 99
17 تا 25 خرداد 99
14 تا 20 خرداد 99

هفته مطالعه آزاد

14 تا 20 خرداد 99
 • امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

  معرفی مهرالبرز را در کدام یک از رسانه های ذیل مفید دیدید؟
  با ما در ارتباط باشید

  خط ویژه: 57658-021

  فاكس:89788886-021 

  نشانی دانشگاه

  تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
  کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)