Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
          مسابقات پایان‌نامه های سه دقیقه‌ای توسط صندوق حمایت از
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز و به نقل از معاونت دانشجویی-فرهنگی ، نخستین جلسه اعضای دهمین دوره شورای صنفی دانشجویان با
 26 دی ماه؛ دومین گردهمایی بزرگ دانش اموختگان در مجمع عمومی کانون برگزار گردید    
    دکتر توفیقی: شاید چند قدم تا دانشگاه شدن مهرالبرز باقی مانده باشد   جناب آقای

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
          مسابقات پایان‌نامه های سه دقیقه‌ای توسط صندوق حمایت از
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز و به نقل از معاونت دانشجویی-فرهنگی ، نخستین جلسه اعضای دهمین دوره شورای صنفی دانشجویان با
 26 دی ماه؛ دومین گردهمایی بزرگ دانش اموختگان در مجمع عمومی کانون برگزار گردید    
    دکتر توفیقی: شاید چند قدم تا دانشگاه شدن مهرالبرز باقی مانده باشد   جناب آقای
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)