10 ارديبهشت

بازدید دانشجویان دانشگاه آل طاها از مهرالبرز و آشنایی با فرایند تولید محتوای الکترونیکی

خواندن

1058 دفعهبه گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آل طاها با حضور در مهرالبرز، ضمن آشنایی با مهرالبرز به عنوان نخستین دانشگاه الکترونیکی کشور، سرکار خانم عالیخانی مدیر محترم اداره آموزش دانشجویان را با ساختار و مدل یاددهی و یادگیری مهرالبرز آشنا کردند، در ادامه جناب آقای مهندس یوسفی مدیر محترم فنی و خدمات الکترونیکی ضمن معرفی نسل های تولید محتوای موسسه، دانشجویان را با روند تولید محتوای الکترونیکی دانشگاهی آشنا و در انتها دانشجویان از استودیوی کروماکی موسسه دیدن کردند.

این بازدید به جهت آشنایی با فرایند تولید محتوای الکترونیکی و برنامه تکمیلی درسی دانشجویان این دانشگاه برگزار گردیده است.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)