16 آذر

16 آذر روز دانشجو گرامی باد

خواندن

23074 دفعه

رونمایی از وبسایت جدید دانشگاه همزمان با روز دانشجو

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)