05 دی

بررسی صورتهای مالی و رشته های جدید در جلسه سی و نهم هیات امنا

خواندن

4569 دفعه

بررسی صورتهای مالی و رشته های جدید در جلسه سی و نهم هیات امناروز دوشنبه 23 آذر ماه 1394، پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا جهت بررسی دستورات مربوط به هیات امنا با حضور اعضا تشکیل و پس از آن سی و نهمین جلسه هیات امنا با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر خرازی و  اعضای هیات امنا برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا گزارش صورت های مالی سال 94-1393 موسسه ارائه گردید و اعضا پس از بررسی و تدقیق موارد، گزارش های مالی را مورد تایید و تصویب قرار دادند، سپس در دستور بعدی رشته های پیشنهادی جدید موسسه جهت ارایه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 95-1394 طرح و مورد بررسی قرار گرفت که رشته های مهندسی عمران گرایش HSE، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت، مدیریت بازرگانی با گرایش های مربوطه و مالی به تصویب رسید.

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)