05 دی

شماره جدید نشریه راه مهر منتشر شد

خواندن

13784 دفعه

دانلود نشریه

شماره جدید نشریه راه مهر به همت جمعی از دانشجویان فعال مهرالبرز تهیه و منتشر گردید.

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)