اتحادیه های عضو داخلی

 • انجمن مدیریت سبز ایران
 • انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)
 • کنسرسیوم دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی الکترونیکی ایران
 • انجمن مدیریت سبز ایران

  سال عضویت: 1397

  عضویت: داخلی

  توضیحات: عضو حقوقی .

  لینک

  انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)

  سال عضویت: 1393

   عضویت: داخلی

  توضیحات: حقوقی ممتاز 

  لینک

  کنسرسیوم دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی الکترونیکی ایران

  سال عضویت: 1386

  عضویت: داخلی

  توضیحات: این کنسرسیوم متشکل از دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی الکترونیکی ایران است که از سال 1386 آغاز به فعالیت کرده است.

  محل دبیرخانه: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)