27 آذر

تشکیل دهمین دوره شورای صنفی دانشجویان ؛ رمضان پور دبیر شد

خواندن

341 دفعه

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز و به نقل از معاونت دانشجویی-فرهنگی ، نخستین جلسه اعضای دهمین دوره شورای صنفی دانشجویان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این جلسه ابتدا سجاد عبادی، معاون دانشجویی-فرهنگی، پس از عرض خیر مقدم به نمایندگان منتخب دانشجویان، اهمیت، ماموریت­ ها و اهداف شورای صنفی دانشجویان به عنوان اصلی ترین محور ارتباطی بین دانشجویان و دانشگاه را یادآور شد و با بیان اینکه نمایندگان شورای صنفی در ادوار گذشته و در طول نه دوره پیشین تسهیل­گر فرایند تحصیلی دانشجویان بوده و مشکلات و دغدغه های دانشجویان را در جلسات دوره ای به دانشگاه انتقال دادند، خواستار برقراری هر چه بهتر تعامل میان دانشجویان و اعضای نماینده شورا شد.
 

 
برگزاری منظم و دوره ای (سه هفته یک بار)  جلسات، داوطلبانه بودن فعالیت در شورای صنفی، مشخص نمودن تقویم جلسات، جمع آوری مشکلات و نظرات دانشجویان در حوزه های مختلف، برگزاری برنامه های جذاب و مد نظر دانشجویان از جمله مواردی بود که در ادامه توسط معاون دانشجویی-فرهنگی بر آن تاکید شد.
 پس از مرور برخی از مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان کشور مصوب وزارت عتف، در خصوص وظایف دبیر و نایب دبیر شورای صنفی و بیان مسؤولیت کارشناس دانشجویی فرهنگی به عنوان پیگیر مصوبات طرح شده در جلسات شورای صنفی و هماهنگی در برگزاری جلسات مشترک شورای صنفی دانشجویان و سایر معاونت های دانشگاه توضیحات لازم ارائه گردید. بیان مسائل دانشجویان توسط نمایندگان در شورای صنفی  همراه اجماع نظر و خرد جمعی در جلسات دوره ای شورای صنفی به منظور به سرانجام رسیدن مشکلات و پرهیز از پیگیری و طرح انفرادی مسائل توسط نمایندگان نیز از موارد درخواست شده در این جلسه بود. همچنین به منظور حصول نتیجه و دریافت خروجی مناسب، تمرکز بر 2 یا 3 محور برنامه ای در این دوره شورای صنفی توصیه گردید.
در بخش دوم با اهدا تقدیر نامه  به دبیر نهمین دوره شورای صنفی دانشجویان (سرکار خانم فاطمه محمدی شیخ احمدلو) تقدیر گردید. خانم فاطمه محمدی به عنوان اولین بانوی دبیر شورای صنفی دانشجویان مهرالبرز بر اهمیت جایگاه نمایندگان شورای صنفی، شناخت حقوق قانونی، حفظ پویایی، پیگیری موضوعات و مستند سازی صورتجسات تاکید نمودند. از خصوصیات دبیر شورای صنفی، با حوصله بودن، دارای قدرت رهبری و صرف وقت برای حصول نتایج بیان شد.
 

 
پس از طرح نظرات نمایندگان محترم، معاون دانشجویی در خصوص تقسیم امور بین نمایندگان و پیگیری بهتر مسائل دانشجویان در دانشجویی فرهنگی  با شکل گیری شورای صنفی مقتدر، میسر نبودن و پرهیز از پیگیری مسائل انفرادی دانشجویان توسط نماینده و لزوم تدوین آیین نامه اجرایی توسط اعضای شورای صنفی و طرح مفادی در خصوص میزان مشارکت، وظایف و تقسیم کار، غیبت و سایر موارد توضیحاتی ارائه نمودند.
در بخش سوم پس از مشخص شدن اسامی نمایندگان حاضر در جلسه که مایل به همکاری در سمت دبیر و نایب دبیر شورای صنفی بودند، انتخابات برگزار گردید و با توجه به نتایج به دست آمده، آقای حسین رمضان پور نظامی از رشته محیط زیست به عنوان دبیر و آقای امین اعلمی گرگری از مدیریت صنعتی به عنوان نایب دبیر دهمین دوره شورای صنفی دانشجویان انتخاب شدند که جا دارد به این عزیزان تبریک گفته و برای ایشان در این مسؤولیت آرزوی موفقیت نماییم.
 

 
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)