19 بهمن

چهارمین جلسه کمیته انضباطی دانشجویان در خصوص تخلفات امتحانی و با همراهی نمایندگان منتخب دانشجویان در شورای صنفی برگزار شد

خواندن

319 دفعه

 

 
 
به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، چهارمین جلسه کمیته انضباطی دانشجویان در روز سه شنبه 15 بهمن ماه با حضور تمامی اعضا و با همراهی نمایندگان منتخب دانشجویان در شورای صنفی برگزار شد.
در اين جلسه  صورت جلسات مربوط به تخلفات دانشجویان در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظرات اعضای کمیته و مطابق آیین نامه انضباطی دانشجویان حسب مورد تخلف حکم همچنان با در نظر گرفتن همه جانبه مساله و نهایت رافت صادر شد. 
 
لازم به ذکر است، احکام صادره از طریق پست به آدرس دانشجویان و به صورت الکترونیکی از طریق ارسال ایمیل به اطلاع دانشجویان مرتبط خواهد رسید.
 
 
روابط عمومی مهرالبرز
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)