27 ارديبهشت

حمایت همه جانبه وزارت علوم از توسعه کمی و کیفی موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی غیرانتفاعی

خواندن

206 دفعه

 

حمایت همه جانبه وزارت علوم

از توسعه کمی و کیفی موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی غیرانتفاعی

 

نشست مشترک روسای موسسات آموزش عالی الکترونیکی غیردولتی با جناب اقای دکترخاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و مدیران کل معاونت آموزشی سرکارخانم دکترشمیرانی ، جناب دکتراوحدی وجناب دکترآهنچیان ونیز رییس کارگروه یادگیری الکترونیکی جناب اقای دکترصفوی به میزبانی موسسه آموزش عالی مهرالبرز وبه صورت آنلاین درروز چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ برگزار گردید. دراین جلسه موسسات آموزش عالی الکترونیکی اهم مباحث وچالش ها ونیازهای خودرا بیان داشتند وسپس معاونت محترم آموزشی ومدیران کل دفاتر ذیربط ضمن حمایت همه جانبه وزارت علوم ازتوسعه کمی وکیفی برنامه ها وخدمات موسسات آموزش عالی الکترونیکی توضیحات و رهنمود ها و راهکارهای لازم برای اهتمام به سیستم یادگیری الکترونیکی درموسسات را بیان داشته ودرپایان مقررگردید:

با توجه به تجارب و تخصصی بودن موسسات آموزش عالی الكترونیكی ( مجازی ) ، از دانش و تجارب حرفه ای موسسات مذكور در توسعه برنامه های راهبردی آموزش عالی با معرفی موسسات  مذكور به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش ازگذشته استفاده گردد.

 و اعضاء هیات علمی در حال جذب موسسات درحال استخدام با توجه به موافقت مقام عالی وزارت به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته شده منظور گردند ودر نهایت این افراد جهت اختصاص رشته جدید به موسسات لحاظ گردند.

همچنین اعضاء كنسرسیوم برای روزآمد نمودن نظامنامه یادگیری الكترونیكی همكاری لازم را با كارگروه بعمل آورده و در اولین فرصت نظامنامه جدید را برای تصویب به شورای گسترش در اختیار معاونت قرار دهد.

درخصوص درخواست تسریع در صدور مجوز رشته های موسسات الكترونیكی مقرر گردید با نظر مثبت متناسب با ظرفیت موسسات  مساعدت و اقدام گردد و در مورد تامین هیات علمی مورد نیاز مقررشد شرایط اعضاء هیئت علمی آیین نامه ارتقاء موسسات الكترونیكی مصوب شورای گسترش برای موسسات آموزش عالی الکترونیکی مبنای عمل قرار گیرد.

در خصوص مشکلات موسسات غیر دولتی در خصوص بیمه و برخورد دوگانه بیمه تامین اجتماعی بین موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مطالبی در جلسه مطرح گردید و تقاضا شد وزارت علوم در این باب پیگیری هایی در سطح بالا (مابین وزارت عتف و وزارت کار و امور اجتمایی) بعمل آورد.

نظر به وجود ظرفیت پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان مقرر گردید موسسات آموزش عالی الكترونیكی ( مجازی ) بتوانند از ظرفیت قانونی لازم پذیرش بدون آزمون دانشجویان مذكور برخوردار گرد ند دفتر برنامه ریزی در این زمینه اقدام نمایند. رشته یادگیری الكترونیكی به تصویب رسید ومقرر شد ازسال آینده اجرا شود.

درپایان جلسه روسای موسسات از زحمات وخدمات معاونت محترم آموزشی و مدیران محترم دفاتر آموزش عالی غیردولتی، گسترش  آموزش عالی و برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس واعضاء كارگروه یادگیری الكترونیكی قدردانی نمودند. 

 

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)