18 خرداد

اولویت های استراتژیک سال ۱۳۹۹ مهرالبرز ابلاغ گردید

خواندن

222 دفعه

 

 

به گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی مهرالبرز، اولویت های استراتژیک دانشگاه در سال 1399 ، با توجه به تحلیل عوامل محیطی و بررسی نقاط ضعف و قوت موسسه در سال 1399 در دفتر برنامه ریزی
و همچنین ارائه و بررسی و تصویب آن در جلسه هیات رئیسه مطابق مصوبه 505 مورخ 31 اردیبهشت 1399 به شرح پیوست، به تمامی واحد های موسسه ابلاغ گردیده است.

 

 

حوزه اول استراتژیک: بهبود مستمر کیفیت خدمات موسسه

به روزرسانی سامانه هاي  آموزشي با هدف ساده سازی خدمات يادگيري الكترونيكي

ارتقا و بهبود سطح کیفیت خدمات آموزشی

 

حوزه دوم استراتژیک: توسعه موسسه به عنوان سازمان یادگیرنده

تبدیل موسسه به دانشگاه

توانمندسازی اساتید در حوزه یادگیری الکترونیکی

بهبود و ارتقا مدل ارائه خدمات به ذینفعان (دانشجویان / دانش پذیران / سازمان ها 

 

حوزه سوم استراتژیک: توسعه ظرفیت کسب و کار در موسسه (ملی و بین المللی)

تقویت نام ونشان مهرالبرز

تقویت تیم بازاریابی و مذاکره

توسعه همکاری با دانشگاه ها  وسازمان ها ( B2UوB2B)

حفظ و توسعه مشتریان فعلی دانشگاهی و سازمانی

اجرای برنامه ی کاهش قیمت تمام شده محصولات موسسه جهت افزایش قابلیت رقابت پذیری و نیز همگانی سازی

 

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

 
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)