16 مهر

از سند جامع اخلاقی مهرالبرز که در آخرین جلسه هیات امنا موسسه تصویب شد چه می دانیم؟

خواندن

60 دفعه

 

 

از سند جامع اخلاقی مهرالبرز که در آخرین جلسه هیات امنا موسسه تصویب شد چه می دانیم؟ 

 

 

سند جامع اخلاقی موسسه كه طی یك فرایند كارشناسی و علمی و با مشاركت اغلب ذینفعان سند وطی مدت دوسال با بهره گیری ازهمه مطالعات تطبیقی ، تجارب داخلی دانشگاهها وقابلیت ها وظرفیت های داخلی مهرالبرزوبابهره گیری ازدانش ومشاوره اساتید گرامی همچون آقایان دكترقراملكیو دكترابیلی تدوین و نهایی شده است، نیازمند به اهتمام برای عملیاتی و برنامه عمل می باشد. آنچه در ذیل آمده است اهم برنامه های اجرایی سند دریك افق دوساله است كه با مسئولیت اداره منابع انسانی و با همكاری همه معاونت ها و دفاتر، زمینه تحقق آن فراهم می گردد. این سند سرانجام در آخرین جلسه هیات امنا موسسه ارائه و تصویب شد. در مقدمه ی این سند به قلم جناب آقای دکتر عبادی قائم مقام مهرالبرز آمده است:


موسسه آموزش عالی مهرالبرز، يك دانشگاه اخلاق مدار است که با هدف انجام مسئولیت اجتماعی و ملی و به دور از چشم داشت مادی (غیرانتفاعی) شکل گرفته و تلاش خواهد نمود به عنوان يك نهاد دانشگاهی و با رعايت اصول و اخلاق حرفه ای قدم های موثری برای توسعه و پیشرفت ايران اسلامی بردارد.

مهرالبرز با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت و با رويکرد اعتلای آموزش و پژوهش در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات خدمات آموزشی خود را در قالب روش نوين آموزش يعنی يادگیری الکترونیکی (E-Learning) ارائه می دهد  برنامه های آموزشی و پژوهشی و خدماتی اين موسسه بر اساس بومی سازی استانداردهای جهانی و تجارب دانشگاه های معتبر الکترونیکی پیشگام جهان تنظیم گرديده و با متناسب سازی آنها با ظرفیت ها، توان و نیازهای کشور به اجرا درآمده است.

چشم انداز دانشگاه در افق 1400 ، عبارت است از مهرالبرز دانشگاهی است با رتبه نخست ملی در حوزه آموزش های کیفیت محور در بستر يادگیری الکترونیکی و دارای تعاملات اثربخش و کارآمد علمی در عرصه بین المللی و ماموريت دانشگاه کمك به خلق جامعه ای توسعه يافته و فرهیخته از طريق ارائه آموزش های علمی هدفمند، کاربردی و تقاضا محور در بستر يادگیری الکترونیکی و پرورش افرادی علمی، اخلاق محور و با قابلیت های حل مسائل کلیدی جامعه و سازمان ها می باشد.

وجه تمايز شاخص دانشگاهی که در فضای الکترونیکی به ارائه خدمات آموزشی می پردازد با ديگر دانشگاه های سنتی در کیفیت ارائه خدمات، تنوع خدمات آموزشی، در دسترس بودن خدمات، صرفه اقتصادی مناسب و تسهیل فرآيند ياددهی - يادگیری می باشد. در واقع يك دانشگاه الکترونیکی (مجازی) نه تنها قابلیت ارائه کامل دوره های آموزشی مختلف را با رعايت تمامی اجزا و با کیفیت مطلوب برای تعداد زيادی از مخاطبان خود داراست، بلکه میتواند با ويژگی هر زمان و هر مکان در دسترس، چرخه کاملی از تحصیل و يادگیری مطلوب را تضمین نمايد.

در همین راستا موسسه آموزش عالی مهرالبرز با تمرکز بر ارائه کیفی اين الگوی نوين در تلاش است تا با بهره گیری از بالاترين سطح ظرفیت و توان علمی کشور و حتی اساتید ايرانی خارج از کشور، پاسخگوی بخش عظیمی از نیاز به فراگیری آموزش عالی به ويژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی باشد و همگام با رشد فزاينده و همزمان فناوری های نوين ارتباطی، اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص برای جامعه دانش محور آينده ايران نمايد. محوريت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار دانشگاه اين امکان را ايجاد می نمايد که فارغ التحصیلان يا خود عامل ايجاد مشاغل جديد بیشتری شوند و يا نیاز مبرم جامعه به تحصیل کردگان مسلط به مهارت های حرفه ای نوين را تأمین نمايند.

موسسه علاوه بر خدمات آموزشی رسمی به دانشجويان، خدمات حرف های نیز به سازمان ها، دانشگاه ها و مؤسسات در قالب دوره های آموزشی حرفه ای و آزاد در چارچوب سیاست ها و مجوزهای وزارت علوم ارائه می نمايد.

همچنین موسسه در بخش توسعه همکاری های بین المللی نیز تلاش های فراوانی را انجام داده است که در حال حاضر ضمن عضویت در مجمع جهانی آموزش از راه دور(ICDE) و داشتن کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در مهرالبرز، با دانشگاه های معتبر در حوزهE-Learning در جهان در حال همکاری است.

موسسه آموزش عالی مهرالبرز در حال حاضر نماد آموزش الکترونیکی در ايران است که امید است در آينده به قطب يادگیری الکترونیکی تبديل گردد.

اهتمام به مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای از اولويت های راهبردی مهرالبرز می باشد. دانشگاه خود را در مقابل همه ذينفعان مسئول می داند و تلاش خواهد داشت با رعايت اصول و ارزش های حرفه ای تکالیف و مسئولیت های خود را نسبت به همه عوامل داخلی اعم از کارکنان، اعضاء هیات علمی، دستیاران، مديران و عوامل برون سازمانی شامل دانشجويان، دانش آموختگان، تامین کنندگان، هیات موسس و امناء، وزارت علوم و جامعه به نحو شايسته ای انجام دهد.

برهمین اساس تلاش شده است با تدوين سندجامع اخلاقی دانشگاه، حقوق و مسئولیت های همه عوامل داخلی و محیطی را شناسانی و زمینه اجرای تعهدات را عملی سازد.

آنچه در ادامه ملاحظه خواهید داشت تبیین ابعاد "سند جامع اخلاقی موسسه آموزش عالی مهرالبرز"می باشد.

امید است مهرالبرز بتواند پیشگام در اخلاق حرفه ای دانشگاهی در ايران باشد.

 

 

برای دریافت و مشاهده این سند کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده گزارش توجیهی این سند کلیک کنید

 

 

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)