نوع آیین نامه

عنوان 

لینک دریافت

داخلی

آیین نامه انضباطی دانشجویان مهرالبرز

دانلود

داخلی

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال

دانلود

داخلی

دستور العمل غیبت در جلسات امتحانات پایان نیمسال

دانلود

داخلی

آیین نامه انتخاب و بکارگیری دستیار آموزشی

دانلود

داخلی

آیین نامه حمایت از انتشار مقالات دانشجویان در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی

دانلود

داخلی

آیین نامه تبدیل وضعیت دانشجویان آموزش محور به آموزشی-پژوهشی

دانلود

داخلی

آیین نامه اجرایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود

داخلی

آیین نامه  تخفیف شهریه دانشجویان

دانلود

داخلی

آئین نامه انتخاب و بکارگیری دستیاران آموزشی

دانلود

داخلی

آیین‌نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه اولویت های پژوهشی

دانلود

متفرقه

آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان

دانلود

وزارت علوم

آیین نامه تخلف در امتحانات

دانلود

وزارت علوم

آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (سال 94)

دانلود

وزارت علوم

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (سال 94)

دانلود

وزارت علوم

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شواری برنامه ریزی آموزش عالی

دانلود

وزارت علوم

نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

دانلود

داخلی

دستور العمل درخواست گواهی فراغت از تحصیل

دانلود

داخلی

دستور العمل غیبت در جلسات امتحانات پایان نیم سال

دانلود

داخلی

دستورالعمل انضباطی دانشجویان

دانلود

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)