مهندسي فناوری اطلاعات-گرايش معماری سازمانی

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري تواناساز و فرابخشي در تمامي حوزههاي اجتماعي, اقتصادي و کسب و کار مطرح ميباشد. در هزاره سوم فناوري اطلاعات يکي از عمده‌ترين محورهاي تحول و توسعه در دنيا محسوب مي‌شود. امروزه دستاوردهاي ناشي از فناوري اطلاعات چنان با زندگي بشر تلفيق گرديده که توقف در مسير آن باعث ايجاد اختلال در جامعه و حتي رفاه و آسايش جامعه بشري ميشود. از اين‌رو بسياري از کشورها جهت عموميت بخشيدن به استفاده از فناوري اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلاني زده‌اند که آموزش آکادميک فناوري اطلاعات يکي از اين موارد است.
نگاه فني و جامع به چرايي (Why), چيستي (What) و چگونگي (How) فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حوزه اکادميک در رشته مهندسي فناوري اطلاعات تبيين شده است. اين رشته در سه مقطع کارشناسي, کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي امروزه در دانشگاههاي معتبر ارائه ميگردد. مطالعه، طراحي، ساخت، راه‌اندازي، نگهداري سيستم‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، جمع‌آوري، سازمان‌دهي، طبقه‌بندي و انتقال اطلاعات، مهم‌ترين اهدافي است که مهندسي فناوري اطلاعات آن را دنبال مي‌کند.
 مهندسي فناوري اطلاعات رشته‌اي است كه هدف آن پر كردن فاصله مابين علوم  رايانه و كاربردهاي آن در کسب و کار و سازمانها است. در اين رشته كارشناساني تربيت مي‌شوند كه هم با علوم نرمافزاري و سختافزاري و فناوريهاي اطلاعاتي آشنا هستند و هم با اصول مديريت سازماني آشنايي دارند. اين رشته با توجه به نيازهاي موجود در سالهاي اخير در دانشگاه‌هاي كشور تاسيس شده و رو به رشد است.

 

اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش‌هاي زير است:
1.    تجارت الكترونيكي
2.    مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
3.    معماري سازماني
4.    توليد نرمافزار
5.    امنيت اطلاعات
6.    شبكه‌هاي كامپيوتري
7.    مهندسي (IT)
8.    فناوري اطلاعات پزشکي

 

 

 

 

 

 


معماري سازماني نقشه راه جامعي را در سطح سازمان براي تحقق ماموريت‌هاي سازمان به‌واسطه كاركرد بهينه فرآيندهاي اصلي آن  در محيط  كاراي فناوري اطلاعات ايجاد مي‌نمايد. معماري سازماني نقشه‌اي براي تعريف وضعيت جاري و همچنين وضعيت مطلوب سازمان است. معماري سازماني براي تكامل سيستم‌هاي اطلاعاتي جاري و شكل‌گيري سيستم‌هاي جديد در راستاي تحقق ماموريت‌هاي سازمان ضروري است. معماري سازماني در قالب اصطلاحات سازماني از جمله ماموريت، فرآيندهاي كسب و كار، جريان‌هاي اطلاعاتي و محيط سازمان و همچنين در قالب اصطلاحات فني از جمله نرم‌افزار، سخت‌افزار و ارتباطات تعريف شده و برنامه انتقالي را براي حركت از وضعيت جاري به سمت وضعيت مطلوب ارائه مي‌كند.
در صورتي كه نقشه‌ها و مدل‌هاي معماري سازماني به خوبي تعريف شده، به صورت مستمر مورد بازنگري قرار گرفته، نگهداري و پياده‌سازي شوند، ارتباط بين عمليات كسب و كار و زيرساخت‌ها و كاربردهاي فناوري اطلاعات به صورت بهينه‌اي شكل خواهد گرفت و بدون وجود يك معماري سازماني مناسب خطر ايجاد و نگهداري سيستم‌هاي اطلاعاتي ناسازگار، غيرضروري و تكراري وجود خواهد داشت. در مسير حركت به سمت تعريف، پياده‌سازي و نگهداري معماري سازماني توجه به اصول ذيل ضروري است.
در دهه 1980 مهندسي مجدد و مدل‌سازي سازمان، به‌عنوان موضوعات جديدي مطرح شدند، تا آن زمان اقدامات و مطالعات معدودي در اين زمينه صورت گرفته بود و استفاده از مدل‌ها به برخي از متدولوژي‌هاي توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي محدود مي‌شد. به مرور زمان, مفهوم «معماري» در سازمان‌ها مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا به خاطر كمبود ادبيات در اين زمينه، مطالعات صورت گرفته منجر به ايجاد چارچوب‌‌هايي براي معماري سيستم‌هاي اطلاعاتي گرديد. ولي اقداماتي كه پس از آن صورت گرفت، باعث پديد آمدن چارچوب‌هايي براي معماري فناوري اطلاعات در سازمان‌ها گرديد. از سال‌هاي مياني دهه 1990 واژه معماري سازماني در سازمان‌ها متداول شد. اين اصطلاح اغلب توسط افرادي كه در مهندسي مجدد فرآيندها و يا طرح‌ريزي سازمان درگير بودند، استفاده مي‌شد. امروزه بسياري از مديران سازمان‌ها، خصوصاً مديران بخش فناوري اطلاعات، از اين واژه براي بيان يك چارچوب جامع از تمامي اجزا سازمان, استفاده مي‌نمايند. به خصوص زماني كه مديران از هماهنگي اهداف و استراتژي‌هاي كسب و كار و سيستم‌هاي اطلاعاتي صحبت به ميان مي‌آورند، تاكيدشان بر معماري سازماني است. معماري سازماني ارتباط ميان اهداف، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي كلان با سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان را نشان مي‌دهد.

دانشگاه مهر البرز با تجربه ارائه دروس برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات، معماری سازمانی و طراحی نرمافزار در سایر رشتهها و گرایشهای فناوری اطلاعات و همچنین وجود رشتههای MBA و مدیریت پروژه، سابقه و پتانسیل مناسبی برای ارائه آموزشهای علمی و کاربردی به دانشجویان این رشته را دارد.

ايده معماري سازمان، از صنعت ساختمان‌سازي به دنياي سيستم‌هاي اطلاعاتي وارد شده است. در صنعت ساختمان‌سازي براي ايجاد هر ساختمان بايد يك معماري خاص ايجاد گردد. اهميت اين معماري به خاطر وجود ديدگاه‌‌ها يا پرسپكتيو‌هاي مختلف در مورد ساختمان است. واژه پرسپكتيو از نقاشان عاريت گرفته شده است. زماني كه تصوير يك منظره خاص توسط تعدادي نقاش ترسيم مي‌شود، ممكن است طرح‌هاي مختلف و متنوعي ايجاد شود. علت بوجود آمدن طرح‌هاي مختلف اين است كه، نقاشان مزبور پرسپكتيوهاي مختلفي را براي ترسيم منظره انتخاب نموده‌اند. براي ايجاد يك ساختمان نيز پرسپكتيوها و چشم‌اندازهاي مختلفي وجود دارد. هريك از افرادي كه نقشي را در ايجاد ساختمان ايفا مي‌نمايند، از منظري خاص به ساختمان مي‌نگرند. مهندس تاسيسات، از ديدگاه لوله‌كشي آب و سيم‌كشي برق, ساختمان را بررسي مي‌نمايد. تحليل‌گر مصالح، مقاومت ساختمان را محاسبه مي‌نمايد. بنّاي نازك كار، تزئينات را درنظر مي‌گيرد. براي ايجاد يك ساختمان، بايد تمامي اين ديدگاه‌ها در قالب يك چارچوب واحد بيان شود. چارچوبي كه براي بيان و ارائه اين ديدگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معماري ناميده مي‌شود.
در يك سازمان نيز افراد در بخش‌هاي مختلف از پرسپكتيو‌هاي مختلفي به سازمان مي‌نگرند. برخي از افراد در پست مديريت, استراتژي رقابتي را براي سازمان تجويز مي‌نمايند. گروهي ديگر فرآيندهاي كسب و كار را تعريف مي‌نمايند. دسته‌اي ديگر نيز نرم‌افزارهايي را براي مكانيزه كردن فرآيندها طراحي مي‌نمايند. معماري سازماني تمامي اين فعاليت‌ها را در يك چارچوب واحد نمايش مي‌دهد و بيان مي‌كند كه چگونه اين اجزاء مي‌توانند با يكديگر در تعامل باشند. همانطور كه معماران ساختمان بدون طراحي يك معماري, براي ساخت ساختمان اقدام نمي‌نمايند، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي و توسعه فناوري اطلاعات در سازمان نيز بدون معماري درست نيست. معماري سازمان، يك ساختار منطقي براي طبقه‌بندي و سازماندهي ابعاد مختلف يك سازمان ‌است.
در کشور ما با توجه به موج توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی و خصوصی, حوزه معماری سازمانی فناوری اطلاعات برای طراحی سازمانهای فناوری محور مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت استفاده از این تخصص هر روز بیش از قبل نمایانتر میگردد.  دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی به عنوان یکی از گرایشهای مهندسی فناوری اطلاعات در سطح تحصیلات تکمیلی با هدف تربیت دانشآموختگانی که قادر باشند برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات و معماری انواع زیرساختها، راهحلها، سیستمها و نرمافزاها را با استفاده از چارچوبها و متدولوژیها، تکنیکها و رویهها علمی تبیین و طراحی نمایند، در دانشگاه مهر البرز راهاندازی گردیده است.

1.    طراحی, تولید و پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی و نرمافزارهای مورد نیاز سازمانها
2.    ایجاد بسترهای مورد نیاز پشتیبانی فرایندهای کسب و کار به صورت مکانیزه
3.    ایجاد بسترهای مورد نیاز پشتیبانی تصمیمگیری مدیران سازمانها
4.    مطالعه، بررسي و امکان سنجي سخت افزار، شبکه و نرم افزار مورد نياز
5.    جمع آوري، سازمان دهي، طبقه بندي اطلاعات
6.    ايجاد و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز مانند پست فارسي و ابزار جستجوي اطلاعات فارسي
7.    مطالعه و بررسي ابزار مخابراتي مناسب براي انتقال اطلاعات و طراحي و پياده‌سازي شبکه‌هاي محلي
8.    مطالعه و بررسي سيستم‌هاي نرم افزاري مناسب براي سازماندهي و استفاده از اطلاعات مانند سيستم‌هاي عامل و سيستم‌هاي بانک اطلاعاتي
9.    مطالعه و شناسايي شيوه‌هاي جديد براي اطلاع رساني
10.    تحلیل و طراحی پایگاه‌های داده، انبارهای داده، استخرهای داده و ارائه‌ی راهکارهای نوین ذخیره و بازیابی اطلاعات
11.    تحلیل منابع سازمانی جهت اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت عملکرد اطلاعاتی سازمان
12.    طراهی و ایجاد سیستم هوش تجاری در قالب  سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم گیری و  سیستم‌های خبره

 • سابقه حرفهای اساتید در حوزه حرفهای معماری سازمانی کشور
 • ارائه دورس دروه توسط بهترين اساتيد دانشگاههاي تهران و دانشگاه هاي بين المللي
 • بهره گيري از محتويهاي به روز و با کيفيت علمي سطح بالا
 • بهره گيري از محتوي و فضاي يادگيري الکترونيکي
 • يادگيري دروس معماری سازمانی در فضاي مجازي و مرتبط با اين فناوری اطلاعات
 • استفاده از تجارب چندين ساله برگزاري دورههاي مشابه با همکاري دانشگاه هاي بين المللي در دانشگاه مهرالبرز
 • ارتباط دانشگاه با سازمانهاي فناوری اطلاعات و بازارکار فناوری
 • ارائه دوره مرتبط کارشناسي ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با سه گرایش
 • ارائه دوره مرتبط کارشناسي ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی
 • وجود تخصصهاي مهندسی فناوری اطلاعات، بازاریابی و تجارت و همچنین سیستمهای اطلاعاتی در انجمنهاي علمي دانشگاه
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مدیریت دانش - دکتر مهدی شامی زنجانی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: معماری سازمانی - دکتر رضایی نور (نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مدیریت توسعه نرم افزار - دکتر احد زارع رواسان (نمونه محتوا)
 • نمونه كلاس الكترونيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)