موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند
17 اردیبهشت تا 13 خرداد 99

بازه بارگذاری محتوا در پرتال

17 اردیبهشت تا 13 خرداد 99
17 تا 25 خرداد 99
14 تا 20 خرداد 99

هفته مطالعه آزاد

14 تا 20 خرداد 99
 • امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

  معرفی مهرالبرز را در کدام یک از رسانه های ذیل مفید دیدید؟
  There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
  با ما در ارتباط باشید

  خط ویژه: 57658-021

  فاكس:89788886-021 

  نشانی دانشگاه

  تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
  کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)