سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 23:25 نوشته شده توسط

 

 

 

معرفی انجمن های علمی دانشجویان

اهداف

اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی

اسامی اعضای اصلی انجمن های علمی دانشجویی | دومین دوره

 

 

سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 23:13 نوشته شده توسط

معرفی دفتر همکاری های بین الملل:

شرح وظایف:

معرفی مدیر دفتر همکاری های بین الملل:

معارفی کارشناس / کارشناسان دفتر همکاری های بین الملل:

 

 

سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 23:09 نوشته شده توسط

معرفی دفتر  همکاری های علمی و پروژه های آزاد:

شرح وظایف:

معرفی مدیر همکاری های علمی و پروژه های آزاد:

معارفی کارشناس / کارشناسان همکاری های علمی و پروژه های آزاد:

 

 

سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 23:06 نوشته شده توسط

معرفی دفتر پژوهش و منابع یادگیری:

شرح وظایف:

معرفی معاونت پژوهشی:

معارفی کارشناس / کارشناسان پژوهش:

 

 

سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 23:05 نوشته شده توسط

سه شنبه, 15 دی 1394 ساعت 22:56 نوشته شده توسط

وبینار پیشرو:

 
وبینار عمومی و رایگان" بررسی نقش فناوری اطلاعات در تحقیقات دانشگاهی"
 
 
وبینارهای برگزار شده:
 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)