موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند

امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

  1. Faculty
  2. Teaching Assistant
  3. Graduates
به نظر شما مهم ترین رکن یک دانشگاه الکترونیکی پیشرو چیست ؟
با ما در ارتباط باشید

Phone: (+98)21-88001511

Fax: (+98)21-88001270

نشانی دانشگاه
No. 109, Shokrollah St., Jajal-e Al-e Ahmad Crossroad, N. Kargar Ave., Tehran, Iran